Komentarz miesięczny, październik 2013

Zgodnie ze schematem przerabianym w ostatnich kilku dziesięcioleciach, rok 2014 rysuje się, jako kolejny okres zakończenia polityki taniego pieniądza. Co prawda należy uznać za wiarygodne zapowiedzi prezesa Fed o pozostawieniu na niezmienionym poziomie stóp procentowych do 2015 roku, jednak zgodne z dekadową tradycją zaostrzenie polityki monetarnej w przyszłym roku i tak będzie miało miejsce. Wygaszenie skupu aktywów przez amerykański bank centralny może zacząć się później niż się tego spodziewają inwestorzy, przebiegać nieco wolniej i zakończyć się nie w połowie, ale pod koniec 2014 roku, ale jest nieuchronne. Jarosław NiedzielewskiDyrektor Departamentu Inwestycji

PODSUMOWANIE KOMENTARZA MIESIĘCZNEGO, PAŹDZIERNIK 2013

  • Zgodnie ze schematem przerabianym w ostatnich kilku dziesięcioleciach, rok 2014 rysuje się, jako kolejny okres zakończenia polityki taniego pieniądza. Co prawda należy uznać za wiarygodne zapowiedzi prezesa Fed o pozostawieniu na niezmienionym poziomie stóp procentowych do 2015 roku, jednak zgodne z dekadową tradycją zaostrzenie polityki monetarnej w przyszłym roku i tak będzie miało miejsce. Wygaszenie skupu aktywów przez amerykański bank centralny może zacząć się później niż się tego spodziewają inwestorzy, przebiegać nieco wolniej i zakończyć się nie w połowie, ale pod koniec 2014 roku, ale jest nieuchronne.
  • Przyszły rok będzie też dobrym momentem do konfrontacji rzeczywistości z oczekiwaniami na światowych rynkach. Ostatni rok silnych wzrostów na głównych parkietach i ustanowienie historycznych szczytów w USA oraz w Niemczech rozbudziło nadzieje i apetyty inwestorów. Indeksy ZEW, czy IFO pokazujące prognozy sytuacji gospodarczej tworzone przez ekonomistów lub przedsiębiorców, znalazły się równie wysoko jak indeksy akcji. Natomiast wskaźniki oceniające obecną sytuację ekonomiczną, pomimo poprawy w ostatnich dwóch miesiącach, w dalszym ciągu znajdują się na niskich poziomach.
  • Trzeba przyznać, że inwestorzy postawili przed spółkami giełdowymi ambitne zadanie. By sprostać oczekiwaniom rynku w ciągu kolejnych czterech kwartałów zyski firm z indeksu DAX muszą wzrosnąć o 24%, a w przypadku giełdy paryskiej o 45%. Dlatego w najbliższym roku poza  zwykłymi odczytami wskaźników ekonomicznych, coraz większą rolę w kształtowaniu ocen inwestorów będą odgrywać kwartalne sprawozdania spółek. Jeżeli wyraźnie widoczna od początku wakacji fala ożywienia gospodarczego, choć w części znajdzie swoje przełożenie w wynikach, które zaczniemy poznawać za kilka tygodni, końcówka roku może ugruntować hossę na światowych giełdach.
  • Coraz więcej danych wskazuje, że ożywienie w polskiej gospodarce będzie postępować bez większych przeszkód, choć jego tempo moim zdaniem nie będzie spektakularnie duże. Taki obraz rzeczywistości wspierają zarówno krzywa rentowności, jak i dynamika realnych stóp procentowych oraz zmiany w efektywnym kursie walutowym.
  • Biorąc natomiast pod uwagę możliwy przystanek na giełdach zagranicznych w przyszłym roku, generalnie wyższy poziom stóp procentowych niż w ostatnich dwóch latach oraz konieczność konfrontacji rozbudzonych oczekiwań z rzeczywistością, nie widzę dużych szans na pobicie rekordu z 2007 roku przez indeks WIG już w przyszłym roku.
  • Po dobrej końcówce bieżącego roku, która powinna wynieść główny indeks warszawskiej giełdy do poziomu 55 tys. punktów, rok 2014 może zakończyć się „skromnym” zyskiem nieznacznie przekraczającym 10%. Ponieważ, jednak wartość będzie nadal generowana, przede wszystkim, w segmencie małych i średnich spółek, a szerokość rynku powinna rosnąć, właściwa selekcja spółek stanie się jeszcze ważniejsza niż w bieżącym roku.

Interesują Cię analizy i prognozy rynku kapitałowego?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami rynkowymi Dyrektora Departamentu Inwestycji w Investors TFI w formie comiesięcznych przekrojowych raportów oraz bieżących komentarzy. Publikacje Dyrektora Departamentu Inwestycji ukazują się także regularnie w mediach ekonomicznych, m.in. w Gazecie Giełdy Parkiet.

Komentarze Dyrektora Departamentu Inwestycji