Komentarz miesięczny, wrzesień 2017

Wyraźny wzrost wskaźnika zaskoczeń ekonomicznych w USA świadczy nie tylko o trwającym wciąż ożywieniu, ale przede wszystkim o urealnieniu oczekiwań inwestorów... Jarosław NiedzielewskiDyrektor Departamentu Inwestycji

PODSUMOWANIE

  • Choć dla wielu inwestorów, szczególnie na rynkach wschodzących, tegoroczne wakacje okazały się całkiem zyskowne, to jednak przebiegały one w dość burzliwej atmosferze, a zakończyły się wręcz wybuchowo. Ponownie głównym źródłem napięć i zagrożeń były wydarzenia na scenie politycznej – zarówno w USA, jak i globalnie. Na szczęście lepsze dane napływające z gospodarek i niezłe wyniki generowane przez spółki okazały się wystarczającą przeciwwagą, zapobiegającą wystąpieniu głębszej korekty.

  • Najważniejszy i najczęściej przewijający się w ostatnich tygodniach temat, to geopolityczna partia szachów rozgrywana nie tylko pomiędzy Koreą Północną i Stanami Zjednoczonymi, ale także Rosją i Chinami. Moim zdaniem inwestorzy zaczną w końcu traktować koreańskie testy podobnie, jak ataki terrorystyczne w Europie, które już od pewnego czasu przestają wywoływać gwałtowne reakcje na giełdach. Jedynie jakaś nowa reakcja jednej ze storn, której do tej pory jeszcze nie było, mogłaby wywołać silniejsze poruszenie na giełdach.

  • Równie ważnym, a znacznie bardziej namacalnym problemem, jaki podsycał wzrost nerwowości inwestorów, stały się katastrofalne efekty huraganu Harvey, który nawiedził Teksas i Luizjanę. Jak do tej pory jego finansowe skutki mieszczą się w przedziale wyznaczonym przez huragan Sandy z 2012 roku i rekordową pod tym względem Katrinę z 2005 roku. W obu poprzednich przypadkach gwałtowne nawałnice i powodzie nie był czynnikami, które miał moc zmiany trendu, zarówno w amerykańskiej gospodarce, jak i na rynku akcji. Trzeba jednak przyznać, że w danych ekonomicznych, szczególnie związanych z poziomem zatrudnienia i konsumpcji, wyraźnie odczuwalne były negatywne efekty huraganów w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

  • Wyraźny wzrost wskaźnika zaskoczeń ekonomicznych w USA świadczy nie tylko o trwającym wciąż ożywieniu, ale przede wszystkim o urealnieniu oczekiwań inwestorów. Indeksy PMI pokazujące aktywność ekonomiczną w przemyśle i usługach, wciąż utrzymują się na wysokich poziomach, a dynamika produkcji przemysłowej i wskaźniki wyprzedzające powróciły już niemal do poziomów sprzed surowcowego załamania z 2015 roku. Lepszy od prognoz odczyt amerykańskiego PKB za drugi kwartał, był jednym z czynników stojących za wystrzałem indeksów na Wall Street w ostatnich dniach sierpnia. Tak dobre dane i nastroje nie są wyłączną udziałem USA. Ożywienie ma wyraźnie globalny charakter i tym różni się od wystrzałów gospodarczej euforii z ostatnich lat.
  • Rozmycie się geopolitycznych problemów powinno w końcu pozwolić inwestorom w większym stopniu uwzględnić lepszą koniunkturę w wycenach spółek, szczególnie w doświadczonej przez silne euro i niedocenionej Europie.

Interesują Cię analizy i prognozy rynku kapitałowego?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami rynkowymi Dyrektora Departamentu Inwestycji w Investors TFI w formie comiesięcznych przekrojowych raportów oraz bieżących komentarzy. Publikacje Dyrektora Departamentu Inwestycji ukazują się także regularnie w mediach ekonomicznych, m.in. w Gazecie Giełdy Parkiet.

Komentarze Dyrektora Departamentu Inwestycji