Komentarz video, scenariusze dla indeksów giełdowych