Kontynuacja korekty na rynku obligacji

W minionym tygodniu kontynuowany był trwający od początku lutego trend wzrostu rentowności na rynku obligacji (rentowności poruszają się w przeciwną stronę do ceny). Szczególnie silna przecena dotyczyła papierów dłużnych w strefie euro. Rentowności niemieckich 10-letnich obligacji wzrosły z historycznie najniższych poziomów w okolicach 0,15% do 0,40% na koniec ubiegłego tygodnia, tzn. do poziomu sprzed rozpoczęcia programu skupu obligacji przez EBC. Istotne wzrosty rentowności odnotowano także w przypadku peryferyjnych państw strefy euro. Tendencja ta negatywnie oddziaływała na amerykański rynek długu i to pomimo gorszych danych makro, w tym szczególnie silnego spadku tempa wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych w pierwszym kwartale 2015 r. (+0,2% r/r wobec oczekiwań na poziomie +1% i +2,2% w poprzednim kwartale – w największej mierze wpłynął na to czynnik jednorazowy w postaci surowej zimy w USA).

Choć środowe posiedzenie Rezerwy Federalnej i komunikat ze spotkania nie przyniósł wiele nowego jeżeli chodzi o zmianę oczekiwań co do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych przez Fed niepewność ta nadal negatywnie ciążyła na nastrojach rynkowych. W rezultacie przy stosunkowo dużej podaży obligacji na rynku pierwotnym (zarówno obligacji skarbowych jak i korporacyjnych) rentowność 10-letnich obligacji USA wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia o blisko 20 pkt bazowych do 2,1%. Sprzyjał temu dodatkowo stopniowy globalny wzrost cen surowców i ropy, który powinien przełożyć się na odwrócenie dotychczasowych tendencji inflacyjnych w światowej gospodarce oraz tym samym przyspieszyć tempo rozpoczęcia wspomnianych podwyżek przez Fed.

Oprócz korekty na rynku długu silną korektę obserwowano także na europejskim rynku akcji. Umocnienie euro względem dolara po słabszych od oczekiwań danych makro z USA negatywnie przełożyło się m.in. na niemiecki DAX, który zakończył tydzień spadkiem o 3,02%. Nieznacznie tylko lepiej tydzień zamknął francuski CAC40 – spadek o 2,7%. Negatywnie na sentyment w strefie euro oddziałują także przedłużające się negocjacje wierzycieli z greckim rządem w sprawie dalszej pomocy finansowej. Amerykański rynek akcji zamknął się jedynie nieznacznie niżej, S&P spadł o 0,5% (w odróżnieniu jednak od strefy euro handel w USA odbywał się także w piątek kiedy to udało się odrobić dużą część strat z całego tygodnia).

Na tym tle stosunkowo dobrze wypadł krajowy rynek akcji. Indeks WIG20 zakończył tydzień na zbliżonym poziomie -0,18%, podobnie jak szeroki indeks WIG -0,07%. Wzrosty cen miedzi na rynkach globalnych wspierały wycenę KGHM, który zyskał blisko 6%. Największe spadki spośród spółek WIG20 zanotowała natomiast Energa (-6,5%), której notowaniom nie sprzyjała decyzja o zmianach personalnych w zarządzie spółki. Z istotnych danych krajowych opublikowano w ostatnim tygodniu indeks PMI dla polskiego przemysłu, który spadł w kwietniu do poziomu 54 punktu (nieznacznie poniżej prognoz, obszar powyżej 50 pkt oznacza dodatnią dynamikę). Szczegółowe dane pokazują szybszy wzrost zamówień eksportowych oraz spowolnienie zamówień krajowych.

Nie był to najlepszy tydzień dla tureckiej giełdy, indeks XU100 stracił 1,72%, w stosunku do EUR dalej osłabiała się lira turecka, stąd stopa zwrotu wyrażona w tej walucie wyniosła -3,16%. Osłabienie rubla po decyzji rosyjskiego banku centralnego o obniżce stóp procentowych o 150 pkt bazowych do 12,5% przełożyło się także na spadek indeksu RTS wyrażonego w USD, który zakończył tydzień na 0,73-procentowym minusie. Jednym z niewielu wzrostowych rynków była giełda w Chinach, indeksy w Szanghaju kolejny raz poprawiały historyczne szczyty i w horyzoncie ostatniego tygodnia zanotowały blisko 1,1-procentowy wzrost. Mniejsze wzrosty odnotowano na giełdzie w Hong Kongu, indeks Hang Seng wzrósł o 0,3%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji