Kontynuacja spadków cen ropy i wzrost oczekiwań na działania EBC

Stosunkowo dobre dane z niemieckiego rynku pracy, lepsza od oczekiwań ocena koniunktury przez niemieckie przedsiębiorstwa (wysoki wskaźnik Ifo) w połączeniu z utrzymującą się niską inflacją i związanym z tym wzrostem prawdopodobieństwa aktywniejszych działań EBC zmierzających do zwiększenia sumy bilansowej banku sprzyjały wzrostom zarówno na niemieckim, jak i pozostałych europejskich rynkach akcji. W rezultacie rynek ten był w zeszłym tygodniu jednym z najsilniejszych w skali globalnej a niemiecki DAX zakończył tydzień 2,55-procentowym wzrostem, STOXX EURO 600 zyskał 0,6%, a francuski CAC40 blisko 1%.

Na plusie tydzień zakończył również rynek amerykański. Po osiągnięciu kolejnego historycznego maksimum na początku piątkowej sesji oddał jednak większość tygodniowych wzrostów po decyzji OPEC o utrzymaniu dotychczasowego poziomu wydobycia surowca kończąc tydzień wzrostem o 0,2%. Po wspomnianej decyzji kartelu OPEC ceny ropy były najniższe od początku 2009 r. Pozytywnie przełożyło się to na część rynków wschodzących, które są importerami ropy naftowej, miało jednak negatywne konsekwencje dla jej eksporterów. W konsekwencji giełda w Stambule odnotowała wzrost o blisko 3,5%, podczas gdy brazylijski indeks Ibovespa obniżył się o 2,4%. W perspektywie całego tygodnia rynki rozwijające się wypadły nieznacznie słabiej na tle rynków rozwiniętych, które globalnie odnotowały wzrost o 0,13% vs zmiana o 0,04 w przypadku indeksu MSCI dedykowanego rynkom wschodzącym.

Krajowy rynek akcji zakończył tydzień na poziomach zbliżonych do zeszłotygodniowego zamknięcia. Indeks WIG wzrósł zaledwie o 0,06%. Słabiej wypadły mniejsze spółki - indeks sWIG80 stracił 0,67%. Pozytywnie kształtowały się wyceny krajowych banków, które zyskiwały m.in. na spadku prawdopodobieństwa obniżek stóp procentowych NBP z uwagi na relatywnie dobre dane makro. Spadki obserwowano natomiast w segmencie spółek energetycznych.

W minionym tygodniu GUS potwierdził zaskakująco dobre dane o wzroście gospodarczym w trzecim kwartale na poziomie 3,3% wraz ze szczegółowym rozbiciem, które wskazuje na szczególnie duży wzrost konsumpcji prywatnej (3,2% r/r) oraz inwestycji (9,9% r/r). Silny popyt wewnętrzny został potwierdzony danymi o sprzedaży detalicznej w październiku, która wzrosła o 2,3% r/r wobec 1,6% r/r we wrześniu. Stosunkowo dobre dane makroekonomiczne nie przeszkodziły jednak w osiągnięciu przez krajowe obligacje skarbowych nowych historycznie niskich rentowności na długim końcu krzywej dochodowości. Obligacje 10-letnie zakończyły tydzień na poziomie 2,38%, podczas rentowność 2-letnich obligacji kształtowała się w okolicach 1,78%. Wyceny krajowych obligacji skarbowych pozostawały bowiem pod wpływem spadków rentowności obligacji państw strefy euro, których wyceny w coraz większym stopniu dyskontują rozpoczęcie programu skupu rządowych papierów dłużnych przez EBC. W rezultacie niemieckie 10-letnie obligacje zbliżyły się również do historycznie niskiego poziomu 0,7%, a rentowność francuskich 10-latek spadła poniżej 1%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji