Kontynuacja wzrostów w Europie po decyzji EBC

W minionym tygodniu do najważniejszych wydarzeń na rynkach finansowych należała czwartkowa decyzja EBC, który wbrew konsensusowi rynkowemu zdecydował się obniżyć stopy procentowe, w tym m.in. główną stopę referencyjną z 0,15% do 0,05% oraz stopę depozytową z -0,1% do -0,2%. Dodatkowo podano więcej szczegółów dotyczących programu skupu obligacji ABS. Pozytywnie wpłynęło to zarówno na europejskie rynki akcji jak i obligacji. W rezultacie niemiecki indeks DAX wzrósł w ubiegłym tygodniu o 2,92%, francuski CAC40 o 2,41%. Mocniej niż zachodnioeuropejskie rynki zachowywał się parkiet w Warszawie, przy czym najlepiej radziły sobie największy spółki. Indeks WIG20 wzrósł w analogicznym okresie o 5,15%, mWIG40 o 4,14% a sWIG80 o 3,16%.

W cieniu europejskich rynków akcji pozostawał tym razem rynek amerykański, gdzie w piątek opublikowano najsłabsze w ostatnich miesiącach dane z rynku pracy, jak również szeroki rynek krajów rozwijających się. Indeks S&P500 wzrósł jedynie o 0,22% podczas gdy MSCI EM był wyższy o 0,82%.

Wspomniana decyzja EBC przełożyła się na dalszy istotny wzrost cen obligacji skarbowych państw strefy euro. Pozytywnie oddziaływało to także na krajowy rynek długu, gdzie krzywa dochodowości obligacji skarbowych przesunęła się na całej długości do historycznie niskich poziomów. Rentowności obligacji 2-letnich spadły do 2,05% a 10-letnich do 2,90%. Na rynek ten oddziaływały również oczekiwania co do efektów środowego posiedzenia RPP, która zgodnie z oczekiwaniami pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziome, zasygnalizowane zostało jednak wyraźnie wysokie prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach, jeżeli napływające dane makroekonomiczne nadal wskazywać będą na wolniejsze niż dotychczas oczekiwano ożywienie gospodarcze. Obecnie rynek oczekuje obniżki stopy referencyjnej z 2,50% o 50-75 pkt bazowych do końca roku.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji