Kontynuacja wzrostu cen polskich obligacji skarbowych

W ubiegłym tygodniu rentowności polskich obligacji skarbowych kontynuowały wzrost cen. Rentowności obniżyły się do nowych historycznych poziomów. W czasie krótszego tygodnia krzywa przesunęła się o 10-23 pb, głównie zyskiwały obligacje o dłuższym terminie zapadalności.

Rentowności 10-letnich papierów wyniosły pod koniec tygodnia 3,14% a 2-letnich papierów 2.59%. Notowania obligacji wspierane były przez napływ kapitału zagranicznego oraz oczekiwania na obniżki stóp przez Radę Polityki Pieniężnej już na najbliższym posiedzeniu w maju. W minionym tygodniu opublikowany został indeks PMI dla polskiego sektora przemysłowego, który był wyraźnie gorszy od oczekiwań i wyniósł w kwietniu 46.9 pkt. Był to najniższy poziom od lipca 2009 roku.

Dane te wskazują na utrzymującą się stagnację w produkcji przemysłowej w kwietniu. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo niekorzystne warunki pogodowe, które wpłynęły niekorzystnie na odczyt indeksu. Głównym wydarzeniem minionego tygodnia było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. EBC obniżył główną stopę procentową o 25 pb do poziomu 0.50%. Generalnie zarówno treść komunikatu, jak i wypowiedzi prezesa EBC podczas konferencji prasowej wskazują na możliwość dalszych działań łagodzących politykę pieniężną EBC w obliczu braku oznak poprawy koniunktury w strefie Euro. Na początku tygodnia również FED zasygnalizował możliwość korekty skali luzowania ilościowego, jeśli wymagałaby tego sytuacja. Takie wypowiedzi oraz działania ze strony banków centralnych wspierały na początku tygodnia notowania obligacji niemieckich oraz amerykańskich. Dopiero piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy spowodowały przecenę obligacji na rynkach bazowych. Zarówno dane o zatrudnieniu poza sektorem rolniczym, jak i stopa bezrobocia okazały się lepsze od oczekiwań, po publikacji danych o rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji, które wzrosły o 12 pb a niemieckich 8 pb. W tym tygodniu kluczowymi wydarzeniami na polskim rynku długu będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej oraz aukcja obligacji.

Marzena Górska

Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji