Krajowa gospodarka nabiera rozpędu

W minionym tygodniu krajowy rynek akcji kontynuował dobrą passę trwającą od połowy stycznia. Obok obserwowanego w ostatnim czasie globalnego bardzo pozytywnego sentymentu do akcji sprzyjały temu m.in. opublikowane bardzo dobre dane makroekonomiczne z krajowej gospodarki. Dotyczy to szczególnie produkcji przemysłowej, której dynamika wzrosła z 4,9% r/r w poprzednim miesiącu aż do o 8,8% r/r, przewyższając istotnie oczekiwania rynkowe (6,2%). Choć wzrost ten w dużej mierze mógł wynikać z efektu większej liczby dni roboczych oraz odrabiania strat produkcji w sektorze górniczym z powodu strajków w pierwszych dwóch miesiącach roku, zmiana ta wydaje się potwierdzać coraz większą siłę polskiej gospodarki. Wzrost produkcji napędzany jest ponadto w dużej mierze przez eksportowe gałęzi gospodarki, którym sprzyja stopniowe ożywienie w strefie euro. Dobrym danym o produkcji towarzyszyły także bardzo dobre dane o sprzedaży detalicznej, która przyspieszyła w marcu w ujęciu realnym do 6,6% r/r z 2,4% w lutym wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 4,5% r/r. W konsekwencji szeroki krajowy indeks akcji WIG odnotował wzrost o ponad 1,9%. W związku m.in. z napływem na krajowy rynek akcji inwestorów zagranicznych lepiej od spółek z segmentu MSP zachowywał się indeks największych spółek – indeks WIG20 wzrósł 2,24%, podczas gdy sWIG80 o 1,75%. Dobre dane makro sprzyjały także trwającemu w ostatnim czasie umocnieniu złotego względem euro.

Pozytywne nastroje panowały także na bazowych rynkach akcji. Amerykański S&P500 wzrósł o blisko 1,8% kończąc tydzień w okolicach historycznych szczytów. Po imponującym blisko 3,25-procentowym wzroście w ubiegłym tygodniu na najwyższy poziom w historii wspiął się także technologiczny NASDAQ. Dobre nastroje panowały także na europejskich parkietach, choć tutaj nastroje psuły informacje płynące z postępów (bądź ich braku) w negocjacjach Grecji z jej wierzycielami oraz wzrost ryzyka nieuporządkowanego wyjścia tego kraju ze strefy euro. Piątkowe spotkanie ministrów finansów ze strefy euro nie przyniosło żadnego przełomu w negocjacjach. Państwa eurogrupy domagają się od Grecji przeprowadzenia reform w zamian za dalszą pomoc finansową, w tym m.in. redukcji emerytur, liberalizacji rynku pracy, zmian w prawie podatkowym, skuteczniejszego ściągania należności podatkowych oraz postępów w kwestii wstrzymanego w styczniu procesu prywatyzacyjnego.

Nieco rozczarowująco wypadły także dane europejskich indeksów PMI dla przemysłu. Zagregowany indeks PMI Manfacturing w strefie euro spadł do 51,9 pkt z 52,2 pkt w poprzednim miesiącu, wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 52,6, nadal jednak świadczy o pozytywnym trendzie w europejskim przemyśle (odczyty indeksu powyżej 50 świadczą o dodatniej dynamice wzrostu). W rezultacie wzrosty cen akcji w strefie euro były niższe niż na wielu pozostałych rynkach. Indeks DAX zakończył tydzień na nieco ponad 1-procentowym plusie, francuski CAC40 był o 1,3% wyżej, a STOXX Europe 600 o 1,4%.

Kontynuowane odbicie na rynku surowców (w tym przede wszystkim wzrost cen ropy) oraz stabilizacja dolara sprzyjały także wzrostom cen akcji na wielu rynkach wschodzących. Dotyczyło to m.in. Brazylii gdzie indeks Ibovespa w lokalnej walucie wzrósł o blisko 4,9%. Rosyjski dolarowy indeks RTS również odnotował kolejny dobry tydzień (wzrost o 3,9%). Wzrost ten w mniejszym stopniu niż w ostatnich tygodniach napędzany był umocnienie rubla, którego kurs zatrzymał się w okolicach 50 vs dolar w związku z oczekiwanymi obniżkami stóp procentowych przez Bank Rosji. Bardzo silnym pozytywnym impulsem dla rynków wschodzących była także kolejna obniżka stóp procentowych w Chinach. Wywindowało to lokalny indeks giełdy w Szanghaju na kolejne historyczne szczyty (wzrost w horyzoncie całego tygodnia o 2,5%). Pozytywnie zareagował także indeks Hang Seng z Hong Kongu, który był o niecałe 1,5% wyżej. Pomimo dalszego osłabienia się liry tureckiej pewne odreagowanie odnotowano także w Turcji, gdzie indeks giełdy w Stambule XU100 wyrażony w USD wzrósł o 2,6% (+3,8% w TRY).

Miniony tydzień nie należał do najlepszych dla inwestorów na rynku obligacji. Rentowność 10-letnich krajowych obligacji skarbowych wzrosła o blisko 15pkt bazowych do okolic 2,45%. Krajowemu długowi nie sprzyjał wzrost rentowności na rynku amerykańskim wywołany m.in. środowymi dobrymi danymi z rynku nieruchomości oraz publikacja stosunkowo jastrzębio odczytanych minutes z ostatniego posiedzenia Banku Anglii. Pomimo publikacji mieszanych danych makro ze Stanów Zjednoczonych w kolejnych dniach, krajowa krzywa rentowności nadal utrzymywała się pod presją m.in. w związku z sytuacją w Grecji oraz wzrostem cen ropy, który może przełożyć się na odwrócenie dotychczasowych tendencji inflacyjnych w najbliższych miesiącach.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający FunduszamiInteresują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji