Makroekonomicznie w Polsce

W ubiegłym tygodniu w Polsce z ważnych danych makroekonomicznych poznaliśmy jedynie odczyt inflacji konsumenckiej, która wyniosła 0,7% r/r czyli nadal pozostaje niska. Odczyt wskaźnika przyszłej inflacji publikowanego przez BIEC wskazuje, że w nadchodzących miesiącach inflacja nadal powinna pozostawać niska, co sprzyjać będzie utrzymywaniu w kolejnych miesiącach stóp procentowych przez RPP na dotychczasowym poziomie.

W USA lepsza od oczekiwań okazała się w grudniu sprzedaż detaliczna, co potwierdza ożywienie gospodarcze w największej gospodarce świata.  Jednak gorszy od oczekiwań odczyt indeksu zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan wskazuje, iż jeszcze z rezerwą należy podchodzić do jego trwałości. Mieszane okazały się również dane z amerykańskiego rynku nieruchomości.  Pozostałe dane niewiele wniosły do oceny kondycji gospodarczej USA. Podobnie w strefie euro brak było istotnych danych poza inflacją (0,8% r/r, zgodnie z oczekiwaniami) oraz produkcją przemysłową (+3% r/r, powyżej prognoz). W Chinach zaś odczyt PKB za 4Q 2013 był zgodny z oczekiwaniami rynkowymi. Pozytywną informacją jest podniesienie przez Bank Światowy prognozy wzrostu globalnego PKB w 2014 r. z 3 % do 3,2 % i z 2 % do 2,2 % w grupie krajów rozwiniętych.

Patrząc na stopy zwrotu za ostatni tydzień trudno nie oprzeć się wrażeniu, że być może widzimy właśnie efekt stycznia. Wszystkie polskie indeksy solidarnie wzrosły, przy czym najwięcej zyskał SWIG80 +3,08%, a najmniej WIG20 +2,08%. Wyniki te na tle innych rynków wschodzących stanowią miły akcent. Zarówno bowiem Turcja, jak i Rosja, Chiny czy Brazylia zachowały się słabo osiągając stopy zwrotu -3,35% – 0 %. Nadal dobrze zachowują się indeksy giełd rozwiniętych gdzie DAX zyskał 2,85%, a S&P500 praktycznie się nie zmienił.

Z polskich spółek giełdowych niewątpliwie jednym z ciekawszych wydarzeń była sprzedaż posiadanego pakietu akcji Enei przez szwedzkiego Vattenfalla, co spowodowało spadek kursu akcji o 3,2%.  Z kolei PKO BP otrzymało karę 29 mln PLN za niedozwolone klauzule w umowach kredytowych, co jednak nie wpłynęło na zachowanie kursu akcji.

Emil Łobodziński
Zarządzający Funduszami

 


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji