Mieszane nastroje na światowych giełdach: RTS liderem wzrostów, WIG pod kreską

Miniony tydzień pełen był mieszanych nastrojów na światowych parkietach. Amerykański S&P500 zanotował spadek  -0,14%, podczas gdy na rynkach starej Europy indeksy zyskiwały na fali poprawy sentymentu w związku z ożywieniem gospodarczym. Niemiecki DAX wzrósł +0,3% a francuski CAC40 +0,4%. Przewaga podaży nad popytem dotknęła giełdę w Japonii, gdzie Nikkei 225 spadł o -0,2 %.

Spośród giełd rynków rozwijających najlepszy okazał się rosyjski RTS, który będąc w trakcie odrabiania strat z I kwartału tego roku zyskał aż 7,3%. Umiarkowane wzrosty odnotowała brazylijska Bovespa +0,2% i turecki XU100  +0,5%. Na fali mieszanych nastrojów z realnej sfery chińskiej gospodarki Shanghai Composite zniżkował -0,8 %. Na tle zagranicy znacznie słabiej radziły sobie rodzime indeksy. WIG20 obniżył się o -1,8% natomiast mWIG40 i sWIG80 traciły kolejno -4% i -4,8%.

Dane makroekonomiczne płynące z amerykańskiej gospodarki były pozytywne. Powyżej oczekiwań okazały się odczyty wskaźników PMI dla przemysłu i ISM dla branż poza przemysłowych. Prezes Fed zapowiedziała dalsze wsparcie amerykańskiej gospodarki dopóki poziomy inflacji i zatrudnienia nie znajdą się na oczekiwanych poziomach. Negatywny sentyment dotknął spółki sektora technologicznego, które zanotowały znaczące spadki.

EBC podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. PMI dla sektora usług sfery euro okazał się zgodny z odczytem wstępnym i wyniósł 53,1pkt. Lekko poniżej oczekiwań okazał się PMI dla usług Niemiec równy 54,7 (oczekiwano 55).  Z kolei francuski i włoski były powyżej konsensusu, osiągając poziom kolejno 50,4 i 51,1 pkt.

 W Japonii prezes BoJ wyraził opinię o braku potrzeby zwiększania programu stymulacyjnego  w związku z poprawiającą się kondycją gospodarki. Dobre wyniki za I kwartał 2014 odnotowały japońskie spółki. Negatywnie na nastroje wpływała nadchodząca podwyżka podatków.

Informacje płynące z chińskiej gospodarki były niejednoznaczne. Z jednej strony dane dotyczące eksportu były lepsze niż przewidywał konsensus, co zostało odebrane pozytywnie. Z drugiej jednak negatywne okazały się kwietniowe odczyty indeksu PMI dla przemysłu, który wyniósł 48,1 wobec oczekiwanych 48,3.

W Polsce, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu głównej stopy referencyjnej NBP na niezmienionym poziomie 2,5 %.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji