Mocny początek roku dla akcji i obligacji

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Początek roku okazał się bardzo pozytywny dla większości globalnych indeksów akcji, jak również obligacji. Kierunek wyznaczały tutaj przede wszystkim Stany Zjednoczone, amerykańskie indeksy kończyły tydzień na historycznych szczytach, indeks S&P500 zyskał 2,63%, technologiczny NASDAQ był wyżej o 3,4%, podczas gdy przemysłowy Dow Jones wzrósł o 2,37%. Towarzyszyło temu osłabienie się USD w stosunku do pozostałych walut bazowych, jak również większości walut rynków wschodzących, w tym złotego. Powody dla tej euforii to podtrzymanie dobrych nastrojów w warunkach solidnych danych dotyczących wzrostu gospodarczego, niżej od oczekiwań inflacji i oczekiwania na pozytywny wpływ obniżek podatków.

Silnym wzrostom indeksów w USA towarzyszył spadek awersji do ryzyka na innych rynkach. Świetnie radziły także europejskie indeksy, STOXX Europe 600 zyskał 2,1%, niemiecki DAX wzrósł o 3,11%, podobnie jak francuski CAC40 kończący tydzień 2,98-procentowym wzrostem.

Na fali osłabienia amerykańskiej waluty i wzrostu cen ropy naftowej dodatkowo korzystały także rynki wschodzące. Indeks MSCI EM skupiający rozwijające się rynki akcji kończył tydzień na 3,68-procentowym plusie, podczas gdy rynki rozwinięte wchodzące w skład indeksu MSCI World w analogicznym okresie były wyżej o 2,54%.

Wzrosty cen ropy wspierały rosyjski dolarowy RTS, który wzrósł o 2,54%. Dobrze radziły sobie rynki w Brazylii i Hong Kongu (w obu przypadkach główne indeksy wzrosły blisko +3%), nieco słabiej z kolei wyglądała relatywnie Turcja (XU100 +1,13%).

Na warszawskiej giełdzie najlepiej radziły sobie największe spółki, WIG20 zyskał 2,78%, podczas gdy mWIG40 i sWIG80 były odpowiednio 1,82% i 1,87% na plusie.

Mocny początek roku panował także na krajowym rynku długu. Duży popyt na pierwszej w tym roku aukcji papierów skarbowych w połączeniu z niższym od oczekiwań odczytem inflacji (wstępny szacunek GUS wskazał, że dynamika CPI spadła w grudniu z 2,5% r/r do 2% r/r, nieco poniżej rynkowego konsensusu na poziomie 2,1% r/r) przesunął o blisko 10 pkt bazowych rentowność obligacji na całej długości krzywej dochodowości. Rentowność 2-letnich i 10-letnich obligacji skarbowych spadła tym samym do odpowiednio 1,60 i 3,22%. Spadło przy tym również dyskontowane prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w bieżącym roku.

Do kluczowych wydarzeń makro ze świata należała publikacja comiesięcznych danych z amerykańskiego rynku pracy. Były one nieco gorsze od oczekiwań, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 148 tys. etatów (oczekiwano 190 tys.), a dane za ostatnie dwa miesiące zrewidowano o 9 tys. w dół. Dynamika wynagrodzeń wyniosła 2,5%r/r. Ponadto opublikowany został zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia FOMC. Potwierdził on, że do kolejnej podwyżki stóp najprawdopodobniej dojdzie w marcu, a komitet jest zdecydowany kontynuować zacieśnienie ścieżką wyznaczoną w ostatnich prognozach. Rynkowe oczekiwania wyceniają obecnie ok. 60 pkt bazowych podwyżek (wobec komitetu wskazującego 75pb) w 2018 r.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji