Moody’s obniża perspektywę ratingu Polski

Mikołaj Stępniewski Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski Zarządzający Funduszami

W minionym tygodniu krajowi inwestorzy oczekiwali przede wszystkim na decyzję agencji Moody’s dotyczącą ratingu inwestycyjnego Polski. Agencja pozostawiła ocenę kredytową Polski na niezmienionym poziomie (A2), obniżeniu do negatywnej uległa jednak perspektywa.

W komentarzu do decyzji agencja Moody’s wskazuje na niepewność odnośnie przyszłej kondycji fiskalnej z uwagi na obietnice wydatkowe już wprowadzone (program 500+, który wymaga zapewnienia stabilnego finansowania w 2017), jak pozostałe obietnice z kampanii wyborczej takie jak plan obniżenia wieku emerytalnego czy podniesienie kwoty wolnej od podatku. Drugim czynnikiem ryzyka pozostaje wg. komunikatu agencji pogorszenie się klimatu do inwestowania, na co wpływ ma m.in. spór o Trybunał Konstytucyjny oraz prezydencki projekt o restrukturyzacji kredytów denominowanych w CHF. Agencja zwraca jednak uwagę, że konflikt konstytucyjny może wpłynąć na rating dopiero, gdy w wyniku tych zmian nastąpi odpływ kapitału. Jak pokazuje poniedziałkowa reakcja rynek pozytywnie przyjął tę decyzję (duża część inwestorów spodziewała się bowiem obniżenia ratingu, a nie tylko samej perspektywy). W rezultacie WIG20 w poniedziałek zyskał 2,12%, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o blisko 9 pkt bazowych do poziomu 2,9%, a PLN zyskał wobec EUR około 1%.

Na giełdach w ubiegłym tygodniu panowały mieszane nastroje. Amerykański S&P500 stracił 0,44%, podczas gdy technologiczny NASDAQ odnotował spadek o 0,36%. Nieco rozczarowujące były dane z amerykańskiego rynku pracy dotyczące zasiłków dla bezrobotnych, które przedstawiły istotny wzrost nowych zgłoszeń (z 274tys. do 294tys.) oraz narastanie liczby bezrobotnych (z 2121 tys. do 2161 tys.). Bardzo pozytywnym zaskoczenie były natomiast dane o sprzedaży detalicznej w USA w kwietniu, która wzrosła 1,3% m/m po uprzednim spadku -0,3% m/m, (konsensus 0,8%m/m). Sprzyjało to umocnieniu USD vs EUR, na czym korzystały m.in. europejskie indeksy. W konsekwencji w perspektywie całego tygodnia niemiecki DAX zyskał 0,84%, a Europe STOXX 600 był wyżej o 0,84%. Do najważniejszych danych makro ze strefy euro należała publikacja dynamiki PKB w I kwartale 2016 r., która okazała się nieznacznie poniżej oczekiwań rynkowych (1,5% r/r vs konsensus prognoz na poziomie 1,6% r/r).

Negatywne zaskoczenie związane z dynamiką PKB odnotowaliśmy także w Polsce. Wstępny szacunek PKB za I kwartał 2016 r. wskazał wzrost o 3% r/r w I kwartale 2016 r. wobec 4,3% w IV kwartale 2015 r. Dane były niższe od rynkowych prognoz rynkowych (3,5%). Jednocześnie w ujęciu kw/kw PKB spadł o 0,1% i był to pierwszy spadek kwartalny od końca 2012 r. Szczegółowe rozbicie komponentów tej dynamiki poznamy dopiero z końcem miesiąca, niemniej jednak wydaje się, że w największym stopniu za tak słaby wynik odpowiadają inwestycje, których spadek może być częściowo tłumaczony zmianą perspektywy budżetowej UE.

 Większość krajowych indeksów kończyła tydzień pod kreską, indeks największych spółek WIG20 był o 1,83% niżej. Po słabych wynikach i dalszym umocnieniu USD najmocniej traciły akcje LPP (-9,9%), Tauron (-8,9%) oraz KGHM (-8%), któremu z kolei nie sprzyjały spadające ceny miedzi. Lepiej radziły sobie mniejsze i średnie spółki, mWIG40 stracił 0,67%, podczas gdy sWIG80 zyskał 0,74%.

Na tym tle warszawski rynek wyglądał słabiej niż większość rynków wschodzących, indeks MSCI EM nominowany w USD dedykowany rynkom wschodzącym stracił bowiem 1,12%, podczas gdy indeks rynków rozwiniętych MSCI World był jedynie o 0,32% poniżej ubiegłotygodniowego zamknięcia. Giełda turecka nie zdołała odrobić strat sprzed ponad tygodnia po odwołaniu premiera kraju (więcej w materiale sprzed tygodnia), kończąc ostatecznie ubiegły tydzień na 0,65-procentowym minusie. Niewielki plus odnotowała giełda w Brazylii przy jednocześnie dużej zmienności będącej efektem pozytywnego sentymentu wokół zmian politycznych w tym kraju, jak również dynamiki cen ropy. Wzrost cen tego surowca pozytywnie wpływał na rosyjska giełdą (dolarowy RTS +1,19%). Kiepski sentyment panował natomiast na chińskich giełdach, główny indeks giełdy z Hong Kongu spadł o 1,82%, podczas gdy Shanghai Composite odnotował spadek o blisko 3%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji