Notowania ropy najniżej od 10 lat

W minionym tygodniu jednym z najważniejszych wydarzeń na globalnych rynkach finansowych była kontynuacja przeceny cen ropy naftowej. Notowania ropy WTI spadły poniżej 40 dolarów za baryłkę oraz przebiły tym samym poziomy obserwowane pod koniec 2008 r. w epicentrum światowego kryzysu finansowego i wróciły do tych notowanych ostatnio w połowie 2004 r. W samym ostatnim tygodniu ceny ropy spadły o ponad 10% nasilając przecenę akcji spółek wydobywczych w Stanach Zjednoczonych. Negatywny sentyment związany z niskimi cenami ropy miał jednak przede wszystkim silne przełożenie na istotny wzrost awersji do ryzyka na rynku amerykańskich obligacji typu high yield, pośród których ponad 10% spółek stanowią firmy związane z wydobyciem ropy (Bloomberg USD High Yield Bond Index spadł o 2,15%).

W konsekwencji spread obligacji typu high yield na rynku amerykańskim w stosunku do krzywej skarbowej obligacji USA zbliżył się do blisko 6,5%, co jest poziomem najwyższym od połowy 2012 r. Spadkom na rynku ropy sprzyjały deklaracje państw OPEC, które nie będą redukować wydobycia przy jednocześnie słabej stronie popytowej w warunkach słabszych od oczekiwań danych z Chin, w tym szczególnie wtorkowych bardzo rozczarowujących danych dotyczących handlu zagranicznego w listopadzie.

W takich nastrojach na światowych giełdach dominowały silne spadki, amerykański S&P500 zamknął się z 3,74-procentową stratą, podczas gdy technologiczny NASDAQ był niżej o 4,04%. Podobną przecenę obserwowano w Europie, indeks Europe STOXX 600 stracił blisko 4,0%, podczas gdy niemiecki DAX był niżej o 3,83%, a francuski CAC40 -3,5%. Notowaniom na europejskich parkietach nie sprzyjało dodatkowo umocnienie się euro w stosunku do dolara po ubiegłotygodniowych rozczarowujących inwestorów decyzjach EBC.

Jeszcze gorsze nastroje panowały na giełdzie w Warszawie, dla której ostatni tydzień był kolejnym oznaczającym szeroki odwrót inwestorów od lokalnych akcji. W rezultacie indeks największych spółek WIG20 spadł o 5,93%. W największym stopniu kontrybuowały do tego spadku akcje PZU (-11,62%) i KGHM (-8,41%). Spadki dotyczyły także mniejszych i średnich spółek, mWIG40 stracił 3,63%, a sWIG80 2,53%. W rezultacie szeroki indeks WIG był niżej o 5%.

Spadające ceny ropy, wzrost awersji do ryzyka oraz związana z tym deprecjacja walut rynków wschodzących miała negatywne przełożenia na rynki akcji państw rozwijających się. Indeks MSCI EM dedykowany rynkom wschodzącym stracił w ubiegły tygodniu 4,75%, podczas gdy w przypadku MSCI World spadek ten wyniósł 3,32%. Silne spadki obserwowano w Turcji (XU100 -5,35%), przy jednoczesnej silnej deprecjacji TRY w stosunku do walut bazowych, jak również do PLN (XU100 w PLN -8,2%). Rosyjski dolarowy indeks RTS obniżył się o 4,26%, spadały także giełdy w Chinach, główny indeks w Szanghaju stracił 2,5%, podczas gdy Hang Seng z Hong Kongu zakończył tydzień z blisko 3,5-procentową stratą.

Przecena objęła także krajowy rynek obligacji skarbowych, pomimo stosunkowo dobrego tygodnia na rynkach bazowych, które cechują się ostatnio szczególnie wysoką korelacją z cenami ropy naftowej, co wskazywałoby na czynniki lokalne związane z ryzykiem otoczenia legislacyjnego, w tym m.in. zmianami reguły wydatkowej, wzrostem poziomu deficytu budżetowego i podatkiem bankowym ograniczającym możliwości absorbcji wzrostu zadłużenia przez banki krajowe w warunkach redukcji udziału inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji