Nowe szczyty S&P500 i brak obniżek stóp NBP

W minionym tygodniu amerykańskie indeksy kontynuowały swoją drogę na nowe historyczne szczyty. Indeks S&P500 po wzroście o 0,8% osiągnął na koniec tygodnia poziom 2032 pkt. Sprzyjały temu m.in. dobre wyniki amerykańskich spółek (ponad 70% spółek opublikowało lepsze od oczekiwań wyniki za 3 kwartał) oraz pozytywnie przyjęte przez rynek wyniki ostatniego posiedzenia EBC. Zgodnie z oczekiwaniami EBC utrzymał stopy procentowe na niezmienionym historycznie niskim poziomie, zmianie uległa jednak treść komunikatu, który został uzupełniony o informację dotyczące docelowego wzrostu wartości bilansu EBC do poziomu z początku 2012 r. (co oznacza wzrost z obecnych 2 bln do 3 bln euro), jak również zapewnieniu o pracy nad możliwością podjęcia dalszych niestandardowych metod luzowania polityki pieniężnej.

W piątek opublikowano również istotne dane z amerykańskiego rynku pracy. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w październiku o 214 tys., nieco poniżej oczekiwań, umiarkowanie negatywny wydźwięk tych danych został jednak zneutralizowany przez spadek bezrobocia z 5,9% do 5,8%.

Pomimo stosunkowo pozytywnego odbioru posiedzenia EBC europejskie rynki akcji zakończyły tydzień na niewielkim minusie. Nie wspierały rynku akcji w strefie euro m.in. dane dotyczące przemysłu (spadek PMI strefy euro do 50,6 oraz odpowiednio do 51,4 dla Niemiec). W całym tygodniu niemiecki DAX obniżył się o 0,38%, podczas gdy francuski CAC40 o 1,02%. W ślad za nimi obniżyły się także krajowe indeksy: WIG spadł o 1,3%, WIG20 stracił 1,9%, a sWIG80 odnotował spadek o 0,94%.

Nienajlepiej w ostatnim tygodniu radziły sobie także inne rynki państw wschodzących, w tym m.in. Turcja, gdzie indeks giełdy w Stambule XU100 obniżył się o 3,25% oraz brazylijski Ibovespa, który zakończył tydzień na 2,57-procentowym minusie. Kontynuowane silne osłabienie rubla do najniższych w historii poziomów silnie wpływało na pogorszenie wycen rosyjskich spółek. Indeks MSCI Rosja spadł w rezultacie o 7,16%.

Na krajowym rynku najważniejszym wydarzeniem w ubiegłym tygodniu była decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Było to dużym zaskoczeniem - rynkowy consensus oczekiwał łącznie dalszych obniżek o 50 pkt bazowych, przy czym 25 pkt właśnie na listopadowym posiedzeniu. Decyzja ta była tym bardziej zaskakująca, że prognozy NBP dotyczące kształtowania się inflacji oraz tempa wzrostu gospodarczego uległy obniżeniu przy jednoczesnym braku powrotu inflacji w całym okresie prognostycznym nowej listopadowej projekcji do celu inflacyjnego do końca 2016 r. Decyzja ta niekorzystnie wpłynęła na ceny krajowych obligacji skarbowych. Krzywa rentowności przy dużej zmienności przesunęła się w górę szczególnie na krótkim końcu (wzrost rentowności obligacji 2-letnich z 1,65 do 1,85%). Komunikat po posiedzeniu RPP oraz konferencja z udziałem Marka Belki pozostawiają pole do obniżek stóp procentowych w razie sygnałów potwierdzających dalsze istotne osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji