Odpoczynek po silnych marcowych wzrostach

W minionym tygodniu na większości światowych giełd dominował kolor czerwony. Pogorszenie sentymentu rynkowego nastąpiło we wtorek m.in. po publikacji istotnie słabszych niż oczekiwano danych o zamówieniach w przemyśle w Niemczech (spadek -1,2% wobec oczekiwań na poziomie +0,3%), którym towarzyszyły wypowiedzi szefowej MFW dotyczące obaw o tempo globalnego wzrostu gospodarczego.

Potwierdzały to także gorsze od oczekiwań publikacje wskaźników PMI dla usług za marzec, nie tylko dla Niemiec ale również dla Francji, Wielkiej Brytanii i całej strefy euro. Niepokój związany z ryzykiem politycznym w Hiszpanii oraz kolejna porcja doniesień związanych z Grecją wspierała awersję do ryzyka, która miała przełożenie na spadki cen akcji w strefie euro oraz wzrost rentowności obligacji państw peryferyjnych strefy euro. W kolejnych dniach rynkom nie udało się odrobić strat, a w konsekwencji cały tydzień niemiecki DAX zakończył z 1,76-procentową stratą, podczas gdy francuski CAC40 był niżej o 0,44%, a Europe STOXX 600 o 0,21%.

Przystanek w ostatnich wzrostach obserwowano także za Oceanem, amerykański S&P500 stracił 1,15%, podobnie jak technologiczny NASDAQ, który był niżej o 1,27%. Globalnego wzrostu awersji do ryzyka nie zmniejszyło trwające odbicie na rynku surowców. Ponadto porcja amerykańskich danych makro była nieco lepsza niż te w strefie euro, indeks ISM dla sektora usług w USA w marcu wzrósł do 54,5 pkt z 53,4 pkt miesiąc wcześniej. Firmy nadal bardzo dobrze oceniają swoją bieżącą aktywność, poprawia się też oczekiwane zatrudnienie. Podobnie jak w przypadku ISM dla przetwórstwa przemysłowego ankietowane podmioty obserwują szybki wzrost cen. Dobra koniunktura w sektorze usług wskazuje na silny popyt wewnętrzny w USA.

Ostatecznie indeks akcji na rynkach rozwiniętych MSCI World zamknął się ze stratą 0,4%, podczas gdy MSCI EM dedykowany rynkom wschodzącym był na 1,08-procentpowym minusie. Spadek w segmencie EM wynikał jednak w dużej mierze z osłabienia się walut lokalnych względem amerykańskiego dolara. Wsparciem dla rynków wschodzących oraz szerzej ryzykownych aktywów była ceny ropy, która w ubiegłym tygodniu skoczyła w górę o blisko 8%.  Sprzyjało to notowaniom akcji rosyjskich, dolarowy RTS zyskał blisko 2%. Na plusie była także Turcja, główny indeks giełdy w Stambule zyskał 0,93%. Spadki objęły oba rynki giełdowe w Chinach, indeks z Hang Seng z Hong Kongu spadł o 0,62%, podczas gdy Shanghai Copomosite był niżej o 0,62%. Głebsze spadki odnotowała giełda w Warszawie. WIG20 zamknął się 2,73% poniżej notowań z ubiegłego piątku. Nieco lepiej radziły sobie mniejsze i średnie spółki, przez co szeroki indeks WIG stracił ostatecznie 1,96%.

Jednym z najbardziej oczekiwanych przez rynek wydarzeń było sprawozdanie z marcowego posiedzenia amerykańskiego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Choć padł na nim wniosek o podwyżkę stóp procentowych, to jednak wniosek ten nie znalazł poparcia innych członków, pokazując silną przewagą członków niechętnych podwyżkom. Przedstawiciele FOMC dyskutowali również na temat podniesienia stóp procentowych w kwietniu. Większość z nich stwierdziła jednak, że taka decyzja byłaby niewskazana. W minionym tygodniu miała także miejsce publikacja sprawozdania z ostatniego posiedzenia EBC, potwierdzająca, że Bank nie jest skłonny do dalszych obniżek stóp procentowych oraz daleki jest od dalszych bardziej radykalnych metod luzowania polityki pieniężnej, chcąc zachować sobie taką możliwość jedynie w istotnie gorszym otoczeniu rynkowym. 

Posiedzenie RPP zakończyło się brakiem zmian w polityce pieniężnej. Podczas konferencji prasowej Marek Belka potwierdził, że członkowie Rady są jednomyślni w kontekście stabilizacji stóp procentowych, a wydarzenia zaistniałe w ubiegłym miesiącu nie zmieniły szans na cięcie. Dodatkowo prezes NBP potwierdził, że ewentualne luzowanie polityki pieniężnej w krajach ościennych (cięcie na Węgrzech) nie powinno powodować dalszego obniżania stóp w Polsce.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji