Ożywienie na rynku złota

Od początku 2016 roku do 9 lutego wycena złota w dolarach amerykańskich zwiększyła się o ponad 11%, a w euro o ponad 7%. Zwyżce cen kruszcu sprzyjają czynniki fundamentalne, w tym przede wszystkim spadek cen akcji i obligacji korporacyjnych oraz polityka najważniejszych banków centralnych, której efektem jest bliska zeru lub wręcz ujemna rentowność obligacji skarbowych wielu krajów rozwiniętych. Utrzymanie się zwiększonego popytu na kruszec może oznaczać wybicie jego kursu z trzyletniego trendu spadkowego.

Początek roku przyniósł silne wzrosty na rynku metali szlachetnych. 8 lutego 2016 r. kurs złota przekroczył 1200 USD/uncję, przebijając tym samym linię oporu trzyletniego trendu spadkowego (wykres 1).

Zwyżce notowań sprzyjają przesłanki fundamentalne. Od połowy zeszłego roku spadają ceny niemal wszystkich aktywów uznawanych za ryzykowne: akcji (zarówno w krajach rozwiniętych, jak i na rynkach wschodzących), obligacji korporacyjnych, surowców przemysłowych, a także nieruchomości komercyjnych w USA. Zazwyczaj w przypadku zawirowań na rynkach kapitałowych inwestorzy zwracają się ku aktywom uznawanym za tak zwane bezpieczne przystanie - obligacjom rządowym i metalom szlachetnym. Obecnie jednak, ze względu na prowadzoną przez wiele banków centralnych politykę stóp procentowych, papiery rządowe albo mają rentowność zbliżoną do zera, albo wręcz ujemną. Oznacza to, że w niektórych przypadkach inwestorzy wręcz płacą za możliwość pożyczania rządom i godzą się na powolną konfiskatę kapitału. Dotyczy to nie tylko obligacji mniejszych krajów, takich jak Szwecja, Szwajcaria, Dania czy Holandia, ale także takich gigantów gospodarki światowej jak Francja i Niemcy. Na przełomie stycznia i lutego do ich grona dołączyła Japonia – ujemne rentowności mają tam wszystkie obligacje o terminie do wykupu do 10 lat włącznie.

Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji część inwestorów zwróciła się ku złotu. To, że jest instrumentem nieoprocentowanym stało się atutem kruszcu – lepiej nie dostawać odsetek, niż płacić za przechowanie wartości. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w długim okresie wartość złota wzrasta (o ok. 8% średniorocznie w ciągu ostatnich 45 lat), podczas gdy posiadacze obligacji odzyskają swój kapitał w nominalnej wysokości. Notowania złota w USD już kilkukrotnie w ciągu ostatnich lat próbowały się wyrwać z trendu spadkowego. To, co obecnie może napawać nieco większym optymizmem, to większe zaangażowanie inwestorów na rynku złota fizycznego oraz struktura rynku kontraktów terminowych futures. Od początku bieżącego roku znacząco zwiększyły się zasoby złota fizycznego w funduszach typu ETF – ich wzrost o 110 ton był największy od ponad 3 lat. Inwestorzy na tym rynku zazwyczaj podążają z pewnym opóźnieniem za cenami kruszcu, tymczasem w ostatnich tygodniach wyprzedzali jego ruchy. Może to sugerować napływ „świeżej krwi” na ten rynek. Fundusze hedgingowe na rynku futures mają obecnie pozycję krótką, która jest zbliżona do tej, jaką utrzymywały w lokalnych dołkach koniunktury w latach 2013-2014. Odkupienie tej pozycji w całości najprawdopodobniej wiązałoby się ze wzrostem ceny kruszcu o ok. 70-100 dolarów za uncję. Gdyby łączyło się to z dalszym napływem kapitału na rynek złota fizycznego i funduszy typu ETF, to można oczekiwać wzrostu notowań nawet do 1300 USD/uncję w ciągu najbliższych miesięcy. Taki scenariusz najprawdopodobniej położyłby kres spadkom ostatnich kilku lat i umożliwiłby kształtowanie się dłuższego trendu wzrostowego.

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający funduszami Investors TFI

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Kup Investor Gold Otwarty

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009