PKB - publikacja danych za II kwartał 2013

W minionym tygodniu opublikowano dane o wzroście PKB za drugi kwartał 2013, który wyniósł 0.8% r/r i był zgodny z wstępnym szacunkiem. Dane te potwierdzają, że głównym motorem wzrostu pozostaje eksport netto, taka tendencja powinna się utrzymywać w najbliższych miesiącach biorąc pod uwagę siłę niemieckiej gospodarki. Jednocześnie pojawiają się oznaki odbudowy konsumpcji prywatnej, wskazuje na to odczyt sprzedaży detalicznej za lipiec, który zaskoczył rynek pozytywnie. Sprzedaż wzrosła w lipcu o 3.8% m/m i 4.3% r/r. Dzisiaj opublikowany wskaźnik PMI, mierzący koniunkturę w sektorze przemysłowym, wzrósł w sierpniu do poziomu 52.6 pkt wobec oczekiwań na poziomie 51.7 pkt. W  szybszym tempie niż w poprzednich miesiącach wzrosła wielkość produkcji, całkowita liczba nowych zamówień oraz zamówień eksportowych. Po raz pierwszy od roku producenci ponieśli poziom zatrudnienia.

Pierwsza połowa ubiegłego tygodnia przyniosła znaczne osłabienie złotego. Złoty tracił w ślad za innymi walutami rynków wschodzących, pozostając jednocześnie jedną z najmocniejszych walut rynków wschodzących. Najbardziej przeceniły się waluty krajów, które mają problemy z bilansami płatniczymi (Indie, Turcja) a Polska nie należy do tej grupy. Jako główne powody przeceny można wymienić oczekiwania na normalizację polityki pieniężnej w USA, odpływy kapitału z funduszy obligacyjnych w lokalnych walutach oraz wzrost awersji do ryzyka związany z prawdopodobnym atakiem na Syrię. Druga połowa tygodnia przyniosła lekkie odreagowanie, notowania na koniec tygodnia wyniosły EUR/PLN 4.27 a USD/PLN 3.23.

Duża zmienność panowała również na bazowych rynkach długu. Z jednej strony wzrost awersji do ryzyka powodował spadki rentowności, z drugiej strony lepsze od oczekiwań dane z gospodarki nadawały rynkom odwrotny kierunek. W skali tygodnia rentowności krótkich amerykańskich papierów wzrosły o 2 pb a 10-letnie papiery umocniły się o 4pb. Niemieckie obligacje umacniały się wzdłuż całej krzywej. W Polsce w skali tygodnia umocniły się nieznacznie dłuższe papiery a na krótkim końcu odnotowaliśmy lekki wzrost rentowności. W najbliższym tygodniu czeka nas posiedzenie RPP, tutaj rynek oczekuje braku zmian parametrów polityki monetarnej. Kluczową kwestią dla polskiego rynku finansowego pozostaje decyzja w sprawie OFE.


Marzena Górska
Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji