Polskie obligacje pod wpływem rynków bazowych

W minionym tygodniu poznaliśmy kolejne dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki. Na początku tygodnia GUS opublikował dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw, które wzrosło o 3% r/r i było wyższe od oczekiwań rynkowych na poziomie 2.2%.

Jednocześnie zatrudnienie spadło o 1% r/r, potwierdzając słabość rynku pracy. Dane o produkcji przemysłowej również okazały się gorsze od oczekiwań, wspierając dalsze obniżki stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 2.7% r/r wobec prognoz na poziomie 3%. Niski popyt w sektorze przemysłowym przełożył się również na spadek cen produkcji sprzedanej w przemyśle o 2% r/r. Negatywy trend utrzymuje się również w przypadku sprzedaży detalicznej, która spadła w kwietniu 0.2% r/r i była zdecydowanie poniżej mediany prognoz rynkowych, które zakładały wzrost o 1.1% r/r. Niewątpliwie jedną z przyczyn słabości popytu konsumpcyjnego jest utrzymująca się niepewność oraz pogarszająca sytuacja na rynku pracy. Czynnikiem, który z kolei w najbliższym czasie może wpłynąć korzystnie na popyt konsumentów jest niewątpliwie spadek inflacji. W związku z opublikowanymi ostatnio danymi oraz wypowiedziami członków Rady oczekujemy, że RPP na najbliższym posiedzeniu zdecyduje się na obniżkę o 50 pb.

Polskie obligacje na początku tygodnia pozostawały pod wpływem rynków bazowych, gdzie rentowności rosły na skutek spadku popytu na aktywa bezpieczne. Kluczowym wydarzeniem na rynkach dłużnych było wystąpienie Bernanke przed kongresem oraz publikacja z protokołu z posiedzenia Fed. W swoim wystąpieniu Bernanke potwierdził, że FED będzie nadal skupował aktywa do momentu, aż poprawią się perspektywy rynku pracy i jednocześnie ostrzegał, że przedwczesne zakończenie programu wiąże się z dużym ryzkiem dla gospodarki. W reakcji na jego wypowiedź, rentowności obligacji amerykańskich wzrosły w okolice 2%. Dopiero piątkowa sesja przyniosła poprawę na polskim rynku obligacji skarbowych. Rentowności spadały wzdłuż całej krzywej, najwięcej zyskiwały obligacje 5 letnie.

Marzena Górska

Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji