Polskie obligacje podążały za rynkami bazowymi

W minionym tygodniu opublikowano dane o inflacji CPI, która w sierpniu wyniosła -0.3% m/m i 1.1% r/r i był zgodny z oczekiwaniami rynkowymi. Presja inflacyjna ze strony popytu utrzymuje się na niskim poziomie. Kolejne miesiące powinny przynieść stopniowy jej wzrost. Nadal oczekujemy stabilizacji parametrów polityki pieniężnej a pierwszych podwyżek najwcześniej w połowie przyszłego roku. W lipcu na rachunku obrotów bieżących odnotowano deficyt wysokości 178 mln EUR wobec nadwyżki 574 mln EUR w czerwcu. Głównym czynnikiem pogorszenia salda C/A było zmniejszenie się nadwyżki na rachunku handlowym dzięki lekkiej poprawie w zakresie importu, co potwierdza powolne odbicie w konsumpcji. Kolejną przyczyną deficytu była niższa niż przed miesiącem nadwyżka na rachunku transferów bieżących wskutek niższego napływu środków z UE.

Pomimo spadku awersji do ryzyka związanego z napięciami w Syrii zyskiwały zarówno niemieckie jak i amerykańskie obligacje. Obligacje amerykańskie zyskiwały głównie za sprawą gorszych od oczekiwań danych makroekonomicznych. Szybki wzrost rentowności amerykańskich obligacji negatywnie odbił się na rynku mieszkaniowym i nastrojach konsumentów. W związku z tym Fed będzie próbował powstrzymać oczekiwania na wzrost stóp oraz dalszego wzrostu rentowności obligacji. Najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem nadchodzącego tygodnia dla rynków obligacji będzie posiedzenie FOMC. Dzisiaj rynki bardzo pozytywnie przyjęły wiadomość o rezygnacji Lawrence’a Summersa, który jest zwolennikiem bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej niż Ben Bernanke, z ubiegania się o pozycję następnego prezesa FED.

Polskie obligacje podążały za rynkami bazowymi i zyskiwały wraz z innymi obligacjami zaliczanymi do rynków wschodzących. Odreagowanie po gwałtownej przecenie, jakie nastąpiło po ogłoszeniu zmian dotyczących OFE oraz powrót inwestorów zagranicznych spowodowały wyraźny spadek rentowności, na dłuższym końcu krzywej o 33 pb. Również polski złoty zyskiwał w minionym tygodniu na fali napływu kapitału zagranicznego na krajowy rynek długu. W stosunku do euro złotówka umocniła się o około 2%. W stosunku do USD kurs testował poziomo 3,15 i znalazł się na najniższym poziomie w tym miesiącu.

Marzena Górska
Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji