Powrót wzrostów na rynki akcji

Ostatni tydzień przyniósł wyraźną poprawę nastrojów na rynkach finansowych. Pozwoliło to indeksom akcji na odrobienie części strat z początku miesiąca. Szczególnie silne odreagowanie ostatnich spadków obserwowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie indeks S&P500 wzrósł o 4,14% do poziomu 1964, a więc jedynie blisko 50 pkt od historycznych maksimów. Jeszcze większe odbicie obserwowano na technologicznym NASDAQ, który wzrósł o 5,3%. Sprzyjały temu m.in. stosunkowo dobre wyniki spółek za trzeci kwartał, w tym lepsze od oczekiwań wyniki Apple. Wzrostom w USA sprzyjały także pozytywne dane makroekonomiczne, w tym m.in. dobre dane o sprzedaży domów, minimalnie wyższej od oczekiwań inflacji, czy utrzymujące się na wysokim poziomie wskaźniki PMI dla przemysłu.

Lepsze od oczekiwań dane z sektora przemysłowego napłynęły także ze strefy euro, w tym powrót wskaźnika PMI dla przemysłu powyżej granicznego progu 50 pkt oznaczającego wzrost w tym segmencie. Szczególnie silne odbicie PMI odnotowano w Niemczech (51.8 pkt vs oczekiwane 49.5). Wraz z doniesieniami o rozpoczęciu skupu obligacji zabezpieczonych banków przez EBC, jak również pogłoskami o możliwym wejściu EBC także na rynek obligacji korporacyjnych, czynniki te sprzyjały wzrostom cen akcji w strefie euro. Niemiecki indeks DAX odnotował wzrost o 1,55%, a francuski CAC40 – 2,37%.

Na fali wzrostów na rynkach bazowych zyskiwały także krajowe indeksy akcji. Indeksy w górę ciągnęły mocno spółki energetyczne (WIG Energetyka wzrósł o 4,36%) w związku z ustaleniami ostatniego szczytu UE, które oddaliły perspektywę drastycznych ograniczeń emisji CO2. W ubiegłym tygodniu szeroki indeks WIG wzrósł o 1,2 a WIG20 o 1,04%. Dobrze radziły sobie również mniejsze i średnie spółki, indeks mWIG40 zakończył tydzień o 1,92% wyżej, podczas gdy sWIG80 wzrósł o 0,87%. Wzrostom tym nie przeszkodziły słabe dane o sprzedaży detalicznej, która wzrosła we wrześniu 1,6% wobec oczekiwanych 2,4%.

Pomimo lepszych od oczekiwań danych z Chin dotyczących dynamiki PKB, produkcji przemysłowej oraz PMI dla przemysłu, nadal wskazywały one na kontynuację spowolnienia w drugiej gospodarce świata. Negatywnie oddziaływało to na rynki wschodzące. W ostatnim tygodniu odnotowały one niższe wzrosty od rynków rozwiniętych (indeks rynków wschodzących MSCI wzrósł o 0,78% vs szeroki indeks MSCI - 3,37%). Silną przecenę odnotował przy tym brazylijski IBovespa, który na fali sondaży wskazujących, że obecnie urzędująca prezydent Dilma Rouseff ma największe szansę na elekcję w niedzielnych wyborach spadł o 6,79% (obawy te okazały się uzasadnione, Dilma Rouseff wygrała wybory w Brazylii osiągając blisko 51,5-procentowe poparcie). Kontynuacja wzrostów obserwowano natomiast w Turcji, gdzie indeks giełdy w Stambule XU100 wzrósł o 5,14%. Sprzyjały temu m.in. utrzymujące się spadki cen ropy, które pozytywnie wpływają na rachunek obrotów bieżących Turcji.

Spadek awersji do ryzyka wpłynął na spadek ceny złota, którego cena w ubiegłym tygodniu obniżyła się o 1,48%. Cena ropy ustabilizowała się po ostatnich spadkach w przedziale 85-86 dolarów za baryłkę.

Rynek obligacji skarbowych pozostawał stabilny, rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji wzrosły nieznacznie wraz z dobrymi danymi ze sfery realnej gospodarki do 2,25%, podczas gdy niemieckie 10-latki zbliżyły się do poziomu 0,9%. Rentowność krajowych 10-letnich obligacji kształtowała się w przedziale 2,60-2,70% przy historycznie niskim spreadzie do papierów niemieckich.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji