Przecena na rynkach długu, pozytywne dane makro z USA i Chin

Kluczowym wydarzeniem na rynkach finansowych w minionym tygodniu było porozumienie w kongresie USA pozwalające na uniknięcie „klifu fiskalnego”.  Przyjęte regulacje przewidują utrzymanie ulg podatkowych dla klasy średniej i wzrosty podatków dla osób o najwyższych dochodach. Jednocześnie cięcia budżetowe, które miały wejść automatycznie z początkiem roku, zostały odroczone o dwa miesiące, co daje czas na wypracowanie porozumienia dotyczącego cięć budżetowych.

Dodatkowym pozytywnym impulsem dla rynków był odczyt indeksu PMI dla Chin, który od trzech miesięcy znajduje się powyżej kluczowego poziomu 50 pkt. W drugiej połowie tygodnia opublikowano raport z grudniowego posiedzenia FED. W opinii części członków Fed, do tej pory realizowana polityka ekspansji ilościowej nie powinna być zwiększana, a wycofanie się powinno nastąpić wcześniej niż to do tej pory zapowiadano. Spowodowało to gwałtowną przecenę euro do dolara. Miało to również negatywny wpływ na złotego. Dodatkowo złotemu zaszkodziły czynniki krajowe, w postaci gorszej aukcji obligacji oraz wypowiedzi wiceministra finansów, wskazującej aprecjację PLN, jako czynnik niepożądany w świetle spowolnienia gospodarczego.

Pozytywne dane makroekonomiczne z USA oraz Chin w połączeniu z obawami inwestorów o szybszą zmianę w nastawieniu Fed do luzowania ilościowego, spowodowały silną przecenę na rynkach długu w Niemczech i USA. Rentowności 10-letnich niemieckich obligacji wzrosły w pierwszym tygodniu roku o 22 pb, przecena na rynku amerykańskim była równie silna. Tak silna przecena na rynkach bazowych miała negatywny wpływ również na polskie papiery skarbowe.

W pierwszym tygodniu nowego roku nastąpiło znaczne osłabienie polskich obligacji skarbowych. W skali tygodnia krzywa wzrosła o 13-23 pb, najbardziej w środkowej części. Należy jednak zauważyć, że płynność na rynku była niska. Czynniki lokalne miały również negatywny wpływ na polskie obligacje. Na środowym przetargu Ministerstwo Finansów nie sprzedało całej puli oferowanych papierów, co przyjęto z rozczarowaniem. Jednocześnie bariera 4% na 10-letnich obligacjach nie została przełamana. W nadchodzącym tygodniu kluczowym wydarzeniem na rynku długu będzie posiedzenie RPP.

Marzena Górska

Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji