Publikacja protokołu z posiedzenia FED

Na początku minionego tygodnia złoty wraz z pozostałymi walutami regionu tracił na wartości, co było kontynuacją ruchu zapoczątkowanego po publikacji korzystnych danych z amerykańskiego rynku pracy, które zwiększyły oczekiwania inwestorów na wycofanie się FED-u z programu skupu aktywów. Jednakże publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia FED zmieniła nastawienie inwestorów.

Z opublikowanego protokołu wynika, że wielu członków komitetu oczekuje dalszej poprawy na rynku pracy, aby ograniczyć program skupu aktywów. Jednocześnie prezes B. Bernanke również złagodził swoją retorykę, mówiąc, że akomodacyjna polityka pieniężna w najbliższym czasie jest potrzebna gospodarce USA. Zmniejszenie ryzyka szybszego odejścia od QE3 przełożyło się na osłabienie dolara wobec koszyka walut oraz umocnienie się polskiego złotego oraz innych walut w regionie zarówno wobec dolara jak i Euro. Dodatkowo umocnienie się złotego było wspierane przez czynniki krajowe a mianowicie zaskakująco dobre dane o saldzie na rachunku obrotów bieżących. Druga z rzędu nadwyżka była przede wszystkim wynikiem silnego spadku deficytu na rachunku dochodów, co było głównym źródłem pozytywnego zaskoczenia.

Zmniejszenie ryzyka szybszego odejścia od programu skupu aktywów przełożyło się również na notowania na rynkach obligacji. Zarówno amerykańskie, jaki i niemieckie obligacje umacniały się w ubiegłym tygodniu. Rentowności 10 letnich obligacji obniżyły się odpowiednio do poziomu 2.54% oraz 1.54%. Krótki koniec niemieckiej krzywej rentowności był dodatkowo wspierany przez łagodne komentarze EBC. Polskie obligacje pozostawały pod wpływem rynków bazowych. Mamy za sobą kolejny tydzień wzrostu cen. Sektor 5-10 lat obniżył się w ciągu ostatnich tygodni o 65-70 pb. W tym tygodniu kluczowe dla polskich obligacji będą publikacje z krajowej gospodarki, jak również szczegóły nowelizacji tegorocznego budżetu. Głównie w kontekście ostatniej  wypowiedzi premiera Tuska wskazującej na koncentrację rządu w większym stopniu na stymulowaniu gospodarki niż konsolidacji finansów publicznych.

Marzena Górska
Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji