Rekordowe poziomy rentowności obligacji polskich

W minionym tygodniu rentowności polskich obligacji we wszystkich segmentach krzywej dochodowości spadały i wyznaczyły po raz kolejny najniższe poziomy w historii. Rentowności 2-letnich obligacji spadły w okolice 3% a 10-letnie osiągnęły poziom 3.54%.  

Czynniki krajowe, takie jak słaby odczyt indeksu PMI, który od dwunastu miesięcy znajduje się poniżej kluczowego poziomu 50 pkt, wzmocniły oczekiwania rynku na dalsze luzowanie monetarne przez Radę Polityki Pieniężnej. Jednak to przede wszystkim rynki globalne oraz po raz kolejny Banki Centralne wyznaczały kierunek ruchu na polskich papierach skarbowych. Nowy szef Banku Japonii zapowiedział zwiększenie skali programu skupu aktywów oraz wydłużenie zapadalności długu, co spowodowało osłabienie Jena a w naszym regionie przełożyło się na wzrost cen obligacji.

Z kolei szef Europejskiego Banku Centralnego, zasugerował możliwość łagodzenia polityki monetarnej w przyszłości z uwagi na zagrożenia jakie dostrzega dla ożywienia wzrostu gospodarczego w strefie Euro. Również kluczowe dla wzrostu bezpiecznych aktywów okazały się słabe dane z amerykańskiego rynku pracy, które były znacznie słabsze od rynkowych oczekiwań. W związku z tym w skali tygodnia zyskiwały zarówno niemieckie, jaki i amerykańskie obligacje.

W nadchodzącym tygodniu kluczowe dla rynku będzie dalsze zachowanie rynków bazowych, ale również lokalne wydarzenia, czyli posiedzenie RPP oraz aukcja sprzedaży 10-letnich papierów.  Ubiegły tydzień był również korzystny dla naszej waluty. Chociaż początek tygodnia przyniósł osłabienie EUR/PLN do poziomu 4.20 to wydarzenia na rynkach międzynarodowych, a przede wszystkich konferencja EBC oraz dane z amerykańskiego rynku pracy, spowodowały umocnienie naszej waluty do poziomu 4.157, a w stosunku do dolara 3.198.

Marzena Górska

Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji