Rosja: carska potęga XXI wieku

PODSUMOWANIE

Rosja to kraj z bardzo dużym potencjałem, który nie jest w pełni wykorzystany. Bardzo duże zasoby surowców naturalnych, w tym przede wszystkim ropy i gazu, pozwoliły na średnio 5-procentowy wzrost PKB w latach 2000–2011.

Tym samym udało się uzdrowić sferę finansów publicznych poprzez redukcję długu publicznego do bezpiecznego poziomu ok. 10% PKB i zwiększyć w ten sposób zaufanie inwestorów do tamtejszej gospodarki. Rosnący napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), budowa ośrodków naukowo-badawczych, członkostwo w WTO oraz inwestycje w infrastrukturę to czynniki działające na korzyść wzrostu gospodarczego. Coraz zamożniejsze społeczeństwo, w tym rosnąca klasa średnia zwiększają popyt wewnętrzny czyniąc z Rosji duży rynek zbytu.

Wyzwania, przed którymi musi stanąć Rosja w nadchodzących latach to przede wszystkim niska produktywność rosyjskich pracowników, mało innowacyjna, nastawiona na przemysł ciężki gospodarka, oraz silne uzależnienie od cen surowców, głównie ropy naftowej i gazu, których Rosja jest znaczącym eksporterem. Reform wymaga również silna biurokracja, którą trawi korupcja, główna bolączka rosyjskiej administracji na wszystkich szczeblach.

Pozytywnie zaskakuje natomiast rynek kapitałowy. Indeks MSCI Russia znacznie lepiej zachowywał się na przestrzeni minionych 11 lat, niż porównywalny MSCI Eastern Europe. Nadzieją na realizację giełdowych zysków są bardzo niskie odczyty wskaźnika P/E, który obecnie wynosi ok. 5, podczas gdy dla indeksu MSCI Emerging Markets jego wartość stanowi 11. Analizując rosyjski rynek kapitałowy należy mieć na uwadze duże upolitycznienie państwowych przedsiębiorstw, co może negatywnie przekładać się na transparentność i obiektywizm ich danych finansowych. Nie mniej jednak stwierdzić można, że najlepsze czasy rosyjskiej giełdy jeszcze przed nami.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących