Rosja: jeden z najtańszych parkietów na świecie

W 2013 r. gospodarka Rosji będzie rozwijać się szybciej w porównaniu do ubiegłego roku. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego na lata 2013-2014 przewidują średnioroczny wzrost PKB na poziomie 3,8-3,9%, czyli blisko potencjału. Ożywienie to będzie bardziej widoczne w drugiej połowie roku, wraz z poprawiającą się sytuacją w globalnej gospodarce.

Mocną stroną Rosji na tle wysoce zadłużonych krajów rozwiniętych oraz Polski jest zdrowy system finansów publicznych, gdzie dług publiczny stanowi zaledwie ok. 10% PKB. Dzięki temu niskie są koszty jego obsługi, a inwestorzy nie mają obaw związanych z bankructwem kraju, jak ma to miejsce w Grecji czy w Hiszpanii. Rosyjskie władze zdeterminowane są w pozyskiwaniu nowych inwestorów, co potwierdził premier Dmitrij Miedwiediew podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos. Inwestycje kapitałowe stanowią obecnie ok. 20% PKB Rosji, co dla gospodarki funkcjonującej blisko potencjału jest wartością zbyt niską, żeby rozwijać się w tempie ponad 4% rocznie. Optymalny udział inwestycji w PKB na poziomie 30% jest możliwy za sprawą napływu kapitału z zagranicy. Zwiększeniu zaufania inwestorów do Rosji służy m.in. wprowadzenie przez bank centralny polityki celu inflacyjnego oraz reformy rynku kapitałowego wdrożone przez rząd na Kremlu. Ma się to przełożyć na większy, nawet o 20 mld dolarów, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W latach 2011-2012 międzynarodowe koncerny produkujące żywność zaczęły inwestować w Rosji, dostrzegając potencjał bardzo dużego rynku wewnętrznego oraz niskich kosztów pracy. Przykładem jest przejęcie przez PepsiCo wytwórni produktów mlecznych Wimm-Bill-Dann za 3 mld dolarów. Z racji poprawy otoczenia gospodarczego należy spodziewać się coraz większej ilości podobnych transakcji.

Korzystnie na wzrost gospodarczy powinny przełożyć się stabilizacja polityczna w Rosji oraz powoli poprawiające się dane ze światowej gospodarki, które mogą skłonić władze na Kremlu do wznowienia inwestycji infrastrukturalnych, wstrzymanych w trudnym otoczeniu 2012 r. Ponadto w 2014 r. Rosja będzie gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Całość nakładów na infrastrukturę związaną z Olimpiadą wyniesie ponad 6 mld dolarów i zostanie pokryta w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przy 40-procentowym udziale państwa. Z uwagi na poprawiającą się koniunkturę, oraz niskie wyceny, giełda rosyjska powinna być atrakcyjnym miejscem do lokowania środków w 2013 r. Przy obecnej wartości wskaźnika P/E równej 5, to jeden z najtańszych parkietów nie tylko na rynkach wschodzących, ale i na świecie. Do czynników zagrażających dynamice gospodarki rosyjskiej w średnim okresie zaliczyć można ryzyko pogłębienia się kryzysu w Europie, będącej jej głównym partnerem gospodarczym oraz spadek cen surowców, który negatywnie przełoży się na wyniki spółek z branży wydobywczej, jak i na wpływy budżetowe. Biorąc pod uwagę jednak szanse, zagrożenia oraz wyzwania dla tamtejszej gospodarki można powiedzieć, że Rosja to bardzo ciekawe miejsce do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących