Rosja - mizerny wzrost gospodarczy oraz duże napięcie geopolityczne

Gospodarka Rosji urosła w I kwartale o +0,9 % r/r, przekraczając tym samym oczekiwania analityków, które wynosiły +0,6 % r/r. W całym 2014 r. konsensus rynkowy mówi o +0,65-procentowej dynamice PKB, czyli o połowę niższej niż w ubiegłym roku.

Dopiero od 2015 r. należy spodziewać się szybszego wzrostu gospodarczego, który powinien osiągnąć +1,8 %. W tym roku stopa bezrobocia najprawdopodobniej wyniesie 5,7 %, czyli nieznacznie więcej niż ubiegłoroczne 5,5 %, jednak historycznie patrząc wciąż jest to jeden z najniższych poziomów od upadku komunizmu. W czerwcu inflacja wyniosła aż 7,8 %, co skłoniło bank centralny do podwyżki głównej stopy procentowej o 50 bps do 8 %. Celem władz monetarnych jest sprowadzenie inflacji w średnim terminie do poziomu 4 %.  Obecnie oczekiwana inflacja jest dość wysoka i wynosi 6,4 %. W czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła tylko o +0,7 % r/r, podczas gdy w maju jej dynamika w ujęciu rocznym była jeszcze 2,1-procentowa. Ostatni wzrost cen energii i surowców korzystnie przełoży się na bilans handlowy a nadwyżka powinna wzrosnąć z 1,6 % w 2013 r. do 2,2 % w całym 2014 r. 

Indeks MSCI Russia wzrósł w II kwartale o 14,1 % rosnąc dwukrotnie szybciej niż MSCI BRIC (+7,7 %)  i był odreagowaniem po spadkowych pierwszych trzech miesiącach roku będących wynikiem geopolitycznych zawirowań na Ukrainie. Wraz ze wzrostami kursów zwiększały się także wolumeny a kapitał spekulacyjny płynął na giełdę w Moskwie. Pesymizm na giełdę w Moskwie powrócił w lipcu, który był jednym z najsłabszych miesięcy od początku roku.  Na fali sankcji nałożonych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone na rosyjskie przedsiębiorstwa oraz pogarszających się relacji na linii Zachód-Rosja indeks MSCI Russia spadł o 10,9 % zaś rubel  stracił 6 % do głównych walut. Przysłowiowej oliwy do ognia dodała jeszcze katastrofa pasażerskiego samolotu malezyjskich linii lotniczych na terenie Ukrainy i międzynarodowe zamieszanie odnośnie winnych tej tragedii.  

Najbardziej ucierpiały sektory finansowy(Sberbank, VTB, VEB, Bank of Moscow, RusAgro Bank ), zbrojeniowy, paliwowy (Rosneft), producenci urządzeń do wydobycia ropy oraz gazowy potentat Novatek. W lipcu najlepiej zachowywały się spółki z branży metalurgicznej oraz górniczej po tym, jak pokazały dobre kwartalne wyniki finansowe. Liderami wzrostów był Severstal oraz Norilsk. Maruderami parkietu był Sberbank, Moscow Exchange oraz Sistema. W sierpniu indeks MSCI Russia zyskał +1,5 %. Rynkowy konsensus mówi o 2,5-procentowych spadkach zysków przedsiębiorstw w tym roku i 2,2-procentowych w przyszłym. Wycena indeksu MSCI Russia jest bardzo atrakcyjna. Na 2014 r. forward P/E to 4,7x przy stopie dywidendy wynoszącej 4,2 %, co jest głównie zasługą dużego udziału spółek energetycznych i wydobywczych w tamtejszym rynku akcji. Z uwagi na tą specyfikę rosyjskiego parkietu, to właśnie wzrost cen surowców i energii w głównej mierze może wspierać giełdowe wyceny.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji Investors TFI

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących