Rosja - niskie ceny zachęcają do inwestycji

Pomimo spadku cen surowców oraz sankcji nałożonych przez Unię Europejską, Rosja zdołała wypracować dodatni wzrost gospodarczy w IV kwartale ubiegłego roku. Prognozy na ten rok są jednak znacznie gorsze – w pierwszym kwartale spadek aktywności gospodarczej wyniósł według słów premiera Medwiediewa ok. 2%, a w całym roku, jeśli średnia cena ropy naftowej kształtowałaby się w granicach 55 USD na baryłkę, spadek PKB może wynieść nawet 4%.

Kurs rubla zachowuje się jak na huśtawce – w zeszłym roku była to najsłabsza (poza ukraińską hrywną) waluta świata, a po pierwszych czterech miesiącach tego roku jest już najsilniejszą na świecie, zyskując do dolara amerykańskiego ok. 15%. Na tegoroczne umocnienie rubla wpłynęły zapewne wzrost cen ropy naftowej (od najniższego poziomu podrożała ona o ponad 30%), a także zdecydowana postawa banku centralnego, który w obronie wartości waluty podniósł stopy procentowe do poziomu 17%. Generalnie jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy rubel stracił 30% wobec dolara, co musiało mieć swe odbicie we wzroście cen konsumenckich - inflacja roczna w marcu wyniosła aż 16,9%. Sankcje UE, gwałtowne zmiany cen, kursów walutowych i stóp procentowych wpłynęły na prowadzenie działalności gospodarczej. Produkcja przemysłowa skurczyła się w marcu o 1,9% w stosunku rocznym, a indeks koniunktury sektora wytwórczego PMI wyniósł 48,9. Wskaźnik koniunktury sektora usług wyniósł w kwietniu 50,7 punktu, co stanowiło pierwszy wzrostowy odczyt od siedmiu miesięcy.

Indeks giełdy rosyjskiej Micex wzrósł w tym roku o 20,9%, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 29,3%. Denominowany w dolarach amerykańskich indeks MSCI Russia wzrósł w tym roku aż o 39,2%, co w części odzwierciedla odreagowanie nadmiernego spadku kursu rubla. Można więc postawić tezę, że najgorsze jest już za nami i indeksy giełdowe dyskontują wychodzenie gospodarki na prostą. Przyszłość giełdy rosyjskiej w znacznym stopniu zależy oczywiście od dalszego kierunku zmian cen ropy naftowej – spółki energetyczne mają około 40-proc. udział w indeksach. Wyceny są niskie, jedne z najniższych na świecie, lecz taka sytuacja nie odbiega znacząco od normy ostatnich lat. Współczynnik C/Z Shillera (odnoszący cenę do średnich 10-letnich zysków) wynosi zaledwie 5,5, a wskaźnik C/WK 0,85, lecz jest to odzwierciedleniem wysokiego ryzyka politycznego, geopolitycznego i gospodarczego.

Podsumowując, giełda rosyjska po spadkach cen ropy i dramatycznych wydarzeniach na Ukrainie w 2014 roku, w ostatnich miesiącach notuje znaczące wzrosty. Ryzyko (geo)polityczne jest wciąż wysokie, lecz niskie wyceny mogą zachęcić do inwestycji tych inwestorów, którzy są w stanie przetrwać średnioterminowe zawirowania, w oczekiwaniu na normalizację sytuacji politycznej i gospodarczej w dłuższym terminie.

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących

Kup fundusze inwestujące na rynku rosyjskim. Teraz 0% opłat!

Investor Rosja

Kup fundusz

Investor BRIC

Kup fundusz

Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących

Kup fundusz