Rosja: perspektywy rynku kapitałowego w 2013 r.

Po umiarkowanym, prawie 7-procentowym wzroście w 2012 r., giełda rosyjska wciąż pozostaje najtańszym parkietem na rynkach wschodzących i jednym z najatrakcyjniej wycenianych na świecie. W 2013 r. można spodziewać się osiągnięcia przez rosyjski indeks RTS ponad 20-procentowego wzrostu, a tamtejszy rynek kapitałowy obok chińskiego będzie czarnym koniem na tle pozostałych parkietów.

Na korzyść inwestujących w Rosji przemawia historycznie silna korelacja pomiędzy stopami zwrotu z obligacji i kursem rosyjskiej waluty, a rynkiem kapitałowym, czego efekt powinien być widoczny w 2013 r. W ubiegłym roku stopa zwrotu z rosyjskich papierów dłużnych przewyższyła średnią w grupie rynków wschodzących, a rubel umacniał się na tle walut regionu.

Wśród czynników wewnętrznych pozytywnie wpływających na zachowanie rynku kapitałowego można wymienić przewidywany spadek inflacji, zwiększone wpływy z prywatyzacji państwowych gigantów oraz inwestycje infrastrukturalne, w tym te związane ze zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi. Uwagę należy również zwrócić na działania mające na celu poprawę infrastruktury rosyjskiego rynku finansowego: utworzenie centralnego depozytariusza oraz ułatwienia w zakresie rozliczania transakcji na bonach skarbowych, które powinny zwiększyć zainteresowanie i aktywność inwestorów na tamtejszym rynku.

Czynnikami zewnętrznymi mogącymi przełożyć się na zachowanie kursów akcji jest globalna koniunktura gospodarcza: wzrost gospodarczy w strefie euro, Stanach Zjednoczonych i Chinach oraz wynikający z tego poziom cen kopalin, głównie ropy naftowej. To właśnie cena tego surowca będzie najbardziej uzależniona od dynamiki PKB w Państwie Środka oraz napięć na Bliskim Wschodzie związanych z Iranem i Syrią.

Wskaźnik P/E (cena/zysk) wynosi 4,6, podczas gdy średnia dla rynków wschodzących to blisko 13 P/E. Tak duża różnica z jednej strony wynika z wysokiego udziału spółek z branży wydobywczej w indeksie, z drugiej zaś świadczy o tym, że prawdziwa hossa i tym samym „doganianie” innych parkietów dopiero przed nami.

W ujęciu sektorowym należy spodziewać się największych zysków z inwestycji w spółki wydobywające ropę naftową oraz z sektora finansowego. Te pierwsze powinny zyskiwać ze względu na relatywnie wysokie ceny ropy, atrakcyjną wycenę oraz wypłaty dywidend. Te drugie będą czerpały korzyści z prowadzonej intensywnie akcji kredytowej popartej szybko rozwijającą się gospodarką i stabilną inflacją.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących