RPP obniża stopy procentowe o 50 pkt bazowych

W minionym tygodniu do najważniejszych wydarzeń na krajowym rynku finansowym należało posiedzenie RPP oraz decyzja o obniżeniu m.in. stopy referencyjnej i lombardowej o 50 pkt bazowych. Było to pewnym zaskoczeniem dla rynku, gdyż dominował scenariusz o rozłożeniu obniżek na co najmniej dwa ruchy po 25 punktów. Inwestorzy też nie spodziewali się tak ostrej deklaracji w komunikacie o zakończeniu w ten sposób cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Zamknięcie oczekiwań na potencjalnie głębsze obniżenie kosztu pieniądza negatywnie przełożyło się na krajowy rynek obligacji. Towarzyszyła temu solidna realizacja zysków, szczególnie przez krótkoterminowych inwestorów zagranicznych. W rezultacie rentowności krajowych obligacji podniosły się na długim końcu krzywej dochodowości. Pozytywna reakcja na obniżkę stóp procentowych była natomiast obserwowana na rynku akcji. Pomimo wzrostów krajowych cen akcji w dniu obniżki NBP, kontynuowanych także w czwartek po posiedzeniu EBC, piątkowe istotnie lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy sprowadziły ponownie indeks WIG20 poniżej zamknięcia z poprzedniego tygodnia (indeks WIG20 zakończył tydzień na 0,9-procentowym minusie). W odróżnieniu od segmentu największych spółek był to kolejny udany tydzień dla akcji małych i średnich przedsiębiorstw. Indeks sWIG80 zyskał 1,5%, co pozwoliło podciągnąć szeroki indeks WIG na 0,15-procentowy plus.

Wspomniane piątkowe dane a amerykańskiego rynku pracy miały dalsze negatywne przełożenie na globalny rynek obligacji oraz postrzeganie rynków wschodzących. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w Stanach Zjednoczonych w lutym o 295 tys. etatów (konsensus wynosił ok. 240 tys.). Był to dwunasty z rzędu miesiąc, w którym zatrudnienie wzrosło o ponad 200 tys. (ostatnio taką serię widziano w 1995). Pozytywnie zaskoczyły również dane z badania gospodarstw domowych: w lutym stopa bezrobocia spadła z 5,7% do 5,5%. Tak dobre dane nasiliły oczekiwania na podwyżki stóp procentowych Fed w bieżącym roku. W rezultacie obok silnych spadków cen obligacji traciły także amerykańskie akcje, a indeks S&P500 zakończył ostatecznie tydzień na 1,6-procentowym minusie. Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wzrosła w piątek o blisko 15 pkt bazowych do 2,25%. W podobnej skali przecena dotyczyła krajowych obligacji skarbowych. Rentowność 10-letniego benchmarku również wzrosła o blisko 15 pkt bazowych kończąc tydzień w pobliżu 2,45%, poziomu zbliżonego do tego z końca 2014 r.

Na tym tle dużo lepiej wyglądały notowania akcji w strefie euro. Niemiecki DAX zyskał 1,3%, francuski CAC40 0,3% a Euro Stoxx 50 – 0,5%. Wyceny w strefie euro, oprócz pojawiających się coraz lepszych danych makro świadczących o odbiciu europejskiej gospodarki (m.in. lepsze dane PMI dot. przemysłu oraz sprzedaż detaliczna) były wspierane przez czwartkowe posiedzenie EBC, po którym Mario Draghi przedstawił więcej szczegółów dotyczących rozpoczynającego się w bieżącym tygodniu europejskiego programu QE (skup obligacji sektora publicznego).

Perspektywa podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz związany z tym umacniający się dolar nie sprzyjały rynkom wschodzącym. Silne spadki obserwowano m.in. w Turcji. Indeks giełdy w Stambule spadł o 4,5%. Kontynuowane było osłabienie się tureckiej waluty przez co powyższa stopa zwrotu wyrażona w EUR wyniosła -6,4%. Spadki obserwowano także w Brazylii, które pogłębiane były dodatkowo przez negatywne sygnały ze sfery realnej gospodarki oraz podwyżki stóp procentowych ze względu na utrzymującą się wysoką inflację. Pomimo obniżek stóp procentowych w Chinach także i tamte rynki odnotowały spadki w ubiegłym tygodniu. Indeks Hang Seng na giełdzie w Hong Kongu obniżył się o 2,7%, podczas gdy główny indeks parkietu w Szanghaju zanotował spadek o 2,1%. Na tym tle pozytywnie wyróżniał się rynek rosyjski, któremu sprzyja pewne uspokojenie napięć politycznych związanych z konfliktem na Ukrainie oraz odbicie cen surowców.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji
 Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji