RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pb

Głównym wydarzeniem minionego tygodnia na rynku polskich obligacji skarbowych było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada nieoczekiwanie obniżyła stopy procentowe o 50 pb, przy prognozach rynkowych podzielonych między obniżkę o 25 pb a utrzymaniem stóp bez zmian. 

Obecnie stopa referencyjna znajduje się na najniższym w historii poziomie i wynosi 3.25%. Głównym powodem głębszej obniżki były wyniki ostatniej projekcji inflacji oraz PKB, która wskazuje, iż w całym horyzoncie projekcji wzrost gospodarczy będzie niższy od potencjału a inflacja w centralnej ścieżce poniżej celu banku centralnego.  Jednocześnie zarówno komunikat po posiedzeniu jak i wypowiedzi prezesa M. Belki na konferencji prasowej sugerują zakończenie obecnej fazy obniżek  a obecne nastawieni RPP można określić jako nastawienie „wait and see”. Prezes Belka zaznaczył, że do kolejnej obniżki może dojść w przypadku, gdyby inflacja CPI lub PKB istotnie odbiegły od projekcji.

W reakcji na decyzję RPP o obniżce stóp o 50 pb rentowności obligacji skarbowych gwałtownie spadły wzdłuż całej krzywej. A kolejne dni przyniosły kontynuację ruchu na papierach z krótkiego końca krzywej, rentowności obligacje o 2-letnim terminie zapalności spadły do poziomu 3.38%. Koniec tygodnia przyniósł lekki spadek cen 10-letnich obligacji, za sprawą lepszych danych z amerykańskiego rynku pracy, które wyraźnie osłabiły bezpieczne aktywa. W skali tygodnia rentowności niemieckich wzrosły o 10 pb a amerykańskich o 18 pb. Na czwartkowych posiedzeniach zarówno Bank Anglii jak i EBC pozostawiły stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Na początku tygodnia złoty względem Euro kwotowany był na  poziomie 4.125, co oznacza najmocniejsze poziomy od połowy stycznia. Zaskakująca obniżka stóp przez RPP spowodowała wprawdzie gwałtowne osłabienie, ale komunikat wskazujący na zakończenie cyklu obniżek pozwolił na częściowe odrobienie strat. Koniec tygodnia przyniósł z kolej dalsze umocnienie złotego z uwagi na rosnący apetyt na ryzyko w związku z lepszymi danymi makroekonomicznymi. 

Marzena Górska

Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji