Rynek obligacji - tezy inwestycyjne na 2019

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Tezy inwestycyjne na 2019

  • Biorąc pod uwagę wydarzenia na amerykańskim rynku akcji i obligacji korporacyjnych z końca 2018 r., na ten moment bardziej prawdopodobne wydaje się wstrzymanie amerykańskiego banku centralnego z podwyżkami i oczekiwanie na dalsze sygnały wysyłane z gospodarki, w tym przede wszystkim na skalę przełożenia się sentymentu z rynków finansowych na realne procesy w gospodarce.
  • Jednym z kluczowych czynników wpływających na rynkowe nastroje w tym roku wydają się być losy amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. Jeżeli Prezydent Trump postanowi zadowolić się kompromisem z Chinami, może to pozytywnie wpłynąć na ryzykowne aktywa oraz tym samym umożliwić Fed dokonanie kolejnej podwyżki w drugiej połowie bieżącego roku. Dalsze zaognianie konfliktu, to z kolei wzrost prawdopodobieństwa recesji, w efekcie której rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji szybko wróciłaby do 2,5%. W takim scenariuszu należałoby się spodziewać również wzrostu cen polskich obligacji, przy jednoczesnym rozszerzeniu spreadów, w stosunku do rynków bazowych (USA, Niemcy).

  • W tym roku rynek jednomyślnie wycenia brak podwyżek stóp procentowych NBP. Po tym, jak rząd postanowił zainterweniować na rynku energii, doprowadzając do wstrzymania podwyżek cen prądu, brakuje raczej przesłanek do gwałtownego przyspieszenia inflacji. Warunkiem, w którym NBP zacząłby rozważać powrót do sugerowanych jeszcze niedawno podwyżek stóp procentowych, byłoby w zasadzie wyłącznie zaostrzenie polityki monetarnej przez EBC. Jest to jednak mało prawdopodobny scenariusz.
  • Zakładany przez nas rozwój sytuacji na krajowym rynku papierów dłużnych powoduje, że spośród krajowych fundusz dłużnych lepsze rezultaty w 2019 r. w relacji oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka, powinny przynieść fundusze oszczędnościowe.

Investor Oszczędnościowy - cel inwestycyjny subfunduszu na 2018

Zgodnie z naszym scenariuszem bazowym, krajowy rynek obligacji skarbowych nadal będzie wspierany przez dobre wykonanie budżetu i tym samym ograniczoną podaż na rynku pierwotnym. Powinno to być wsparciem dla obligacji skarbowych o zmiennym kuponie. Silny popyt ze strony lokalnych banków, przy nadal rosnących bilansach, z dużym prawdopodobieństwem będzie oznaczał, że rentowność krótkoterminowych obligacji pozostanie stabilna.

W tym otoczeniu, przy bieżącej konstrukcji portfela, spodziewamy się zakończenia przez Investor Oszczędnościowy 2019 r. stopą zwrotu w przedziale 2,0-2,3%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami


OPŁATA ZA NABYCIE 0%

Kup Investor Oszczędnościowy

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji