Rynek obligacji - tezy inwestycyjne w drugiej połowie 2016

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Tezy inwestycyjne w drugiej połowie 2016

  • Globalne otoczenie sprzyja w tym roku obligacjom skarbowym. Tendencja ta powinna utrzymać się w drugim półroczu 2016 r.
  • Spadek tempa wzrostu gospodarczego na świecie oraz niespodziewany wynik brytyjskiego referendum, skłaniają nas do obniżenia prognozowanego poziomu rentowności krajowych 10-letnich obligacji na koniec 2016 r. z 3,1-3,4% oczekiwanego przez nas pod koniec 2015 r. do 3,0-3,2%.
  • Ze względu na bieżącą wycenę obligacji na rynkach rozwiniętych bardziej prawdopodobna wydaje się stabilizacja rentowności tych papierów niż kontynuacja gwałtownego spadku, nawet pomimo dalszego luzowaniapolityki pieniężnej przez najważniejsze banki centralne.
  • Fed w 2016 roku prawdopodobnie nie zmieni stóp procentowych. Po uspokojeniu nastrojów rynkowych po burzy wywołanej wynikami brytyjskiego referendum, rynek może jednak powrócić do większego dyskontowania prawdopodobieństwa potencjalnych podwyżek w USA.
  • Pozytywne otoczenie makroekonomiczne w Polsce oddziałuje w kierunku spadku ryzyka kredytowego na lokalnym rynku obligacji korporacyjnych.
  • Ostateczny kształt ustawy o przewalutowaniu kredytów hipotecznych nie powinien zdestabilizować sektora bankowego, co tym samym powinno mieć pozytywne przełożenie na bankowe papiery dłużne.
  • Podtrzymujemy nasze założenie z początku roku mówiące, że dla konserwatywnie nastawionych inwestorów lepsze rezultaty w 2016 r. w relacji zysku do ryzyka powinny przynieść te fundusze, które stosują strategie bazujące na utrzymywaniu w portfelu papierów o krótszym terminie do wykupu.

Investor Płynna Lokata - cel inwestycyjny subfunduszu

Celem subfunduszu jest osiąganie stóp zwrotu wyższych niż na lokatach bankowych przy ograniczonej zmienności wyceny rynkowej.

Stopa zwrotu po pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. wyniosła 1,51%.

Podnosimy nasz tegoroczny cel, jeśli chodzi o stopę zwrotu Investor Płynna Lokata. O ile na początku roku zakładaliśmy, że będzie to 2,5%, to obecnie spodziewamy się, że będzie się ona kształtować w przedziale 2,6%-3,0%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Kup Investor Płynna Lokata

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji