Rynek pracy w USA nadal w formie

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

W minionym tygodniu na rynkach akcji panowały stosunkowo dobre nastroje. W Stanach Zjednoczonych w centrum uwagi pozostawały kończące się wyniki spółek za drugi kwartał (w przeważającej mierze lepsze od oczekiwań), dane makroekonomiczne, w tym szczególnie piątkowe dane z rynku pracy oraz zapowiedzi reformy podatkowej pomimo fiaska wejścia w życie nowej ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Ostatecznie S&P500 zyskał 0,23%, przemysłowy Dow Jones wzrósł o 1,22%, podczas gdy technologiczny NASDAQ zamknął się 0,34% pod kreską.

Wspomniane lipcowe dane z amerykańskiego rynku pracy zaskoczyły pozytywnie po stronie zatrudnienia i zarazem nie rozczarowały po stronie płac (a to odmiana po wielu miesiącach spadku rocznej dynamiki płac). W gospodarce USA przybyło 209 tys. etatów, podczas gdy mediana oczekiwań wskazywała 180 tys miejsc pracy – w efekcie stopa bezrobocia spadła o 0,1 pp do 4,3%. Napływające dotychczas sygnały nie wskazują, aby dobra koniunktura na rynku pracy miała zostać przerwana. Solidne dane z amerykańskiego rynku pracy spowodowały wzrost dochodowości amerykańskich 10-latek o 3-4 pb oraz jedynie krótkotrwały wzrost niemieckiego Bunda (po danych o niemieckiej produkcji wycena powróciła do piątkowego otwarcia). Kurs USD istotnie się umocnił sprowadzając parę EUR/USD z okolicy 1,19 do 1,18.

Osłabienie europejskiej waluty wspierało giełdy ze strefy euro, niemiecki DAX zyskał 1,11%, STOXX Europe 600 był wyżej o 1,18%, podczas gdy CAC40 kończył tydzień z 1,4-procentowym wzrostem. W Europie odnotowaliśmy także kilka istotnych publikacji danych ze strefy realnej. Dynamika PKB w strefie euro w drugim kwartale br. zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami wzrosła z 1,9% r/r do 2,1% r/r (tj. najwyżej od 2011). Dane o niemieckiej produkcji przemysłowej zaskoczyły negatywnie – w czerwcu dynamika spadła z 4,8% r/r do 2,4% r/r (konsensus 3,7% r/r).

Na niewielkim plusie była także warszawska giełda, indeks największych spółek WIG20 wzrósł o 0,84%. Liderem wzrostów spośród największych spółek były spółki energetyczne: Energa (+6,18%) oraz PGE (+4,11%). Słabiej radziły sobie mniejsze i średnie spółki: mWIG40 spadł o 1,26%, podczas gdy sWIG80 był niżej o 0,96%.

Przejściowo negatywnie na krajowych bankach ciążyło przekazanie do Parlamentu przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu ustawy zachęcającej banki do restrukturyzacji/przewalutowania kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych. Zakłada on wzmocnienie istniejącego już Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Dotychczas udzielał on pomocy w obsłudze kredytów osobom w trudnej sytuacji. W rozszerzonej wersji banki będą mogły finansować z funduszu koszty restrukturyzacji kredytów. Będzie on zasilany składkami opłacanymi co kwartał przez banki, w wysokości nie większej niż 0,5% wartości posiadanego przez nie portfela walutowych kredytów hipotecznych. Dla całego sektora bankowego oznacza to maksymalnie 0,8 mld PLN. Dokładna wysokość składki będzie ustalana przez Komitet Stabilności Finansowej, co pozwoli ograniczyć ewentualne ryzyko dla stabilności systemu bankowego. Gdyby osiągnęła ona poziom maksymalny przewidziany w ustawie, to roczny koszt dla sektora bankowego wyniósłby 3,2 mld złotych rocznie. Zgodnie z wcześniejszymi nieoficjalnymi informacjami, propozycja ta ma zastąpić projekt przymusowego zwrotu nadmiernych spreadów pobieranych przez banki przy udzielaniu i obsłudze kredytów walutowych (jednorazowy koszt dla sektora bankowego: PLN 6-9 mld). Nowe propozycje Prezydenta zyskały już aprobatę KNF, NBP i BFG, więc prawdopodobieństwo ich wprowadzenia jest duże.

Istotnym wydarzeniem dla naszego regionu była także zgodna z oczekiwaniami podwyżka głównej stopy procentowej o 20 pb do 0,25% przez Czeski Bank Centralny. Nowa projekcja PKB przedstawiła wyższą dynamikę wzrostu zarówno w 2017 (3,6% r/r wobec 2,9% r/r wcześniej) oraz 2018 (3,2% r/r wobec 2,8% r/r w poprzedniej projekcji), oraz ścieżkę inflacji na poziomie zbliżonym do poprzedniej projekcji.

Rynki wschodzące nie wyróżniały się na tle rynków rozwiniętych, MSCI EM zyskał 0,43%, podczas gdy MSCI World był wyżej o 0,45%. Na solidnym plusie była Brazylia (Ibovespa +2,14%) i Hong Kong (Hang Seng +2,27%), dobrze radziła sobie także Rosja (+1,21%) iTurcja (XU100 +0,79%).

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji