Rynek złota po posiedzeniu Zarządu Rezerwy Federalnej

Ostatnie kilka dni przyniosły dalszą wyprzedaż na rynku metali szlachetnych. Było to związane z komunikatem po posiedzeniu Zarządu Rezerwy Federalnej i informacjami przekazanymi podczas konferencji prasowej przez jej szefa – Bena Bernanke.

Mimo wyważonego języka komunikatu oraz faktu, że Fed nie podjął decyzji zmieniających obecnej polityki monetarnej, rynki negatywnie odebrały zapowiedź możliwości zmniejszenia pod koniec bieżącego roku wydatków na zakup aktywów finansowych. W przypadku braku zakupów obligacji przez Fed rynkowe stopy procentowe zapewne wzrosną z obecnych niskich poziomów. Będzie to miało negatywny wpływ na ceny wielu klas aktywów, ze względu między innymi na redukcję pozycji lewarowanych. Wyprzedaż, jaka miała miejsce 19 i 20-go czerwca objęła nie tylko rynek metali szlachetnych, ale surowce, akcje, obligacje oraz waluty rynków wschodzących. Dla niektórych rynków były to najgorsze dwa dni od kilkunastu miesięcy. W przypadku złota dodatkowym impulsem do wyprzedaży była sytuacja techniczna. Złamane zostały najniższe poziomy z połowy kwietnia (1325 USD/oz) oraz maja (1335 USD/oz), co spowodowało uruchomienie zleceń stop-loss i wyprzedaż aż do poziomu 1270 USD/oz.

Analizując możliwe dalsze scenariusze zachowań ceny kruszcu warto przyjrzeć się kosztom wydobycia, które w ostatnich latach wyznaczały fundamentalny poziom wsparcia dla cen złota. W 2012 roku kilku dużych producentów raportowało koszty na poziomie 1100-1150 USD/oz. W tym roku będą one zapewne o kilka procent wyższe (1150-1200 USD/oz), ze względu na wzrost cen energii, kosztów pracy oraz na fakt, że wydobywa się coraz uboższą rudę z coraz bardziej nieprzystępnych geologicznie złóż. Marża producentów, która jeszcze w zeszłym roku wynosiła nierzadko 30%, skurczy się w tym roku do zaledwie kilku lub kilkunastu procent. Jest to zbyt mało, by zrekompensować wydatki na eksplorację, ryzyka polityczne i operacyjne. Przy obecnych cenach można obserwować niechęć producentów do podejmowania inwestycji w nowe kopalnie, przy jeszcze niższych cenach najmniej opłacalne kopalnie zaczną ograniczać wydobycie metalu.

Dla złota, podobnie jak dla wielu surowców koszt produkcji jest dobrym wyznacznikiem wartości – cena towaru nie może zbyt długo pozostawać poniżej kosztu produkcji, ponieważ spowodowałoby to ograniczenie wydobycia, zmniejszenie podaży i spowodowałoby wzrost cen. Wydaje się, że poziom 1150-1200 USD/oz dla złota jest taką właśnie barierą, która powinna powstrzymać dalsze spadki.

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający Funduszem

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009