Rynek złota w 2018 r. - aktualizacja

  • W ostatnim półroczu największy wpływ na rynek złota miało umocnienie dolara. Od końca marca amerykański indeks dolarowy (mierzący siłę amerykańskiej waluty względem najważniejszych walut świata) umocnił się o 6%. W tym samym czasie cena złota wyrażona w USD spadła o 12%. Umocnieniu dolara sprzyjało kilka czynników,w tym przede wszystkim kłopoty części krajów zaliczanych do rynków wschodzących (Turcja, Brazylia, RPA),rosnące stopy procentowe w USA oraz hossa na amerykańskim rynku akcji, której towarzyszyło zdecydowaniegorsze zachowanie innych giełd.
  • Notowaniom złota nie sprzyja również wzrost rentowności długoterminowych obligacji skarbowych USA,skorygowanej oczekiwaniami inflacyjnymi. Sytuacja ta utrzymuje się mimo, że według prognoz w ciągu kolejnych5 lat USA będą jedyną dojrzałą gospodarką, w której dług krajowy będzie przyrastał szybciej niż PKB. Oznacza to,że rynki finansowe cały czas nie wiążą narastającego zadłużenia rządu amerykańskiego z możliwością wzrostuinflacji. Tymczasem mimo rozgrzanej do czerwoności gospodarki, deficyt budżetu USA jest dużo wyższy niż byłw okresach poprzedzających poprzednie recesje – pod koniec lat 90-tych i w 2007 r. Prognozy przewidują jego wzrost do ponad 1 biliona dolarów nawet w sytuacji, w której gospodarka amerykańska nie wchodzi w recesję.
  • Tak gwałtowny wzrost potrzeb budżetu, wobec ograniczonych możliwości sfinansowania ich ze źródełwewnętrznych, miałby dwa istotne skutki. Po pierwsze wywarłby na FED mocną presję do powrotu do zakupunowych emisji obligacji rządowych. Po drugie – napędzałby dalsze spadki ich cen. Można przyjąć, że problemybudżetowe tej skali odbiłyby się już źle na dolarze. Skutki dla złota byłyby bardziej złożone. Deprecjacja dolarana pewno dodałaby złotu wigoru, jednak wzrost stóp, przynajmniej początkowo, działałby na złoto chłodząco.Kluczowe jest kiedy rynki zaczęłyby dostrzegać inflacyjne skutki wymykającego się spod kontroli deficytu.Jeśli w ślad za spadającymi obligacjami poszedłby istotny wzrost oczekiwań inflacyjnych, cena złota powinnawyraźnie wzrosnąć.
  • Instytucjonalni inwestorzy o nastawieniu spekulacyjnym od kilku tygodni zajmują rekordową krótką pozycjęnetto na kontraktach terminowych na złoto (zdecydowanie mocniej obstawiają dalsze spadki niż wzrosty). Cechą charakterystyczna tej grupy jest to, że silnie wykorzystuje ona efekt dźwigni, stosuje strategię podążania za trendem i powszechnie korzysta z automatycznych systemów inwestycyjnych. Sprawia to, że w sytuacji odwrócenia trendu reakcja tego typu inwestorów jest bardzo silna. Historyczna analiza pokazuje, że inwestorzy o nastawieniu spekulacyjnym niemal nieodmiennie najmocniej obstawiają wzrosty blisko szczytów i redukują długie pozycje blisko dołków rynku złota. Obecnie inwestorzy o nastawieniu spekulacyjnym zajmujązagregowaną krótką pozycje netto na 75 tys. kontraktów, najbardziej niedźwiedzią od 2005 r., czyli od początku publikowania danych wyodrębniających tę kategorię graczy.
  • Cena złota porusza się w szerokim kanale horyzontalnym ze wsparciem na poziomie 1050‑1060 USD/oz i oporemw przedziale 1350‑1370 USD/oz. Wyłamanie ze wstępnie wyrysowanego trendu wzrostowego, poprowadzonego po dołkach z początków 2016 r. i 2017 r., uruchomiło lawinę sprzedaży. Do trwalszych wzrostów niezbędne wydaje się pojawienie się obaw o inflacyjne skutki wzrostu deficytu budżetowego i zadłużenia w USA. Do tego czasu złotu trudno będzie opuścić 5-letni trend horyzontalny.
Michał Słysz
Analityk Investors TFI

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze