Rynek złota w 2019 r.

  • Czwarty kwartał 2018 r. przyniósł wyraźną zmianę sytuacji na rynku złota. O ile przez większą część roku traciło ono na wartości, to w ostatnich trzech miesiącach kurs kruszcu zyskał ponad 7%.

  • Tak silne spadki na amerykańskim rynku akcji, w połączeniu z obawami o wyhamowanie trwającej już ponad 9 lat ekspansji gospodarczej w USA, spowodowały, że wśród inwestorów coraz częściej zaczęły się pojawiać opinie o konieczności ponownego złagodzenia polityki monetarnej przez Fed. To z kolei przełożyło się na spekulacje odnośnie możliwego osłabienia amerykańskiej waluty. Wszystkie te czynniki zaowocowały wzrostem popytu na złoto.

  • Kruszec stał się beneficjentem lęku i niepewności, które obecnie dominują nie tylkona rynku akcji, ale także na rynku długu korporacyjnego, który w segmencie emisjio podwyższonym ryzyku praktycznie zamarł. Jego siła wyróżnia się też na tle surowców, z których słabość pokazała zwłaszcza ropa naftowa.

  • Z punktu widzenia analizy technicznej złoto cały czas porusza się w długoterminowym szerokim kanale horyzontalnym ze wsparciem na poziomie 1050-1060 USD/oz i oporem w przedziale 1360-1380 USD/oz. Sytuacja krótkoterminowa faworyzuje byki, dla których pierwszą poważniejszą przeszkodą powinien być poziom 1300USD/oz.
  • W 2019 roku mogą zaistnieć dla złota sprzyjające okoliczności, które pozwolą na przeprowadzenie próby ataku na szczyty z ostatnich lat. Dopóki jednak rynek sam nie pokaże siły pokonując silny opór w okolicach 1360-1380 USD/oz (od którego się już kilka razy odbijał), dopóty nie zakładamy silniejszej fali wzrostów jeszcze w tym roku.

Michał Słysz
Analityk Investors TFI


Źródło: Stooq

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze