Rynek złota w 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 r. złoto wyceniane w dolarze zyskało 17,4% i umocniło widoczny od ponad roku trend wzrostowy. Co ważne, cena kruszcu osiągnęła już rekordowy poziom we wszystkich innych najważniejszych walutach - frankach szwajcarskich, euro, jenie, renminbi i funtach. Utrzymująca się siła dolara względem tych walut jest jedynym czynnikiem powstrzymującym złoto przed pokonaniem historycznego rekordu w dolarze amerykańskim.

Obraz wynikający z analizy technicznej nie zapowiada zakończenia trendu wzrostowego. Po wybiciu górą z konsolidacji w obszarze 1685 – 1765 dolarów za uncję cena złota utrzymuje się powyżej poziomów wsparcia, co można zinterpretować jako zbieranie sił przed trwałym atakiem na naruszony już poziom 1800 dolarów za uncję. Pozytywną przesłanką jest fakt, że spokojny marsz ceny w górę odbywa się przy dość mocnym dolarze.

Również argumenty fundamentalne wskazują na duże prawdopodobieństwo dalszego wzrostu wyceny kruszcu. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

  • Realne oczekiwane stopy procentowe, determinujące koszt alternatywny trzymania złota, pozostają ujemne. Przy rentowności obligacji 10-letnich na poziomie 0,65% oczekiwana w tym okresie inflacja w USA wynosi 1,4%.
  • Zaangażowanie netto funduszy managed money po długiej stronie rynku pozostaje umiarkowanie niskie (24% liczby otwartych pozycji). Potencjał do kupna kontraktów przez hedge funds jest wciąż bardzo duży, a sygnałem do ich powrotu na rynek złota powinno być wybicie ceny powyżej szczytu z 2011 r.
  • Od początku obecnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 Fed prawie podwoił sumę bilansową, do poziomu 7 bilionów dolarów. Ostatni równie szybki wzrost wartości aktywów Fed, jaki miał miejsce pod koniec 2008 r., wywindował cenę złota z ok. 800 do ok. 1900 dolarów za uncje. Utrzymanie obecnie podobnej dynamiki aprecjacji złota oznaczałoby, że jego cena może osiągnąć poziom 4000 dolarów za uncję w 2022/2023 r. nawet bez dodatkowej inflacji pieniądza.
  • Mimo systematycznego wzrostu ceny złota, wartość oficjalnych rezerw w USA podzielona przez podaż pieniądza M2 wynosi wciąż poniżej 2,5%. Wskaźnik ten spadł poniżej 2% tylko dwa razy - na początku lat 70-tych i późnych lat 90-tych. Oba te momenty były początkiem długich i zyskownych trendów wzrostowych na rynku złota.
  • Roczne tempo wzrostu podaży pieniądza (mierzonej agregatem M2 zawierającym gotówkę w obiegu oraz depozyty w bankach komercyjnych z terminem zapadalności do 2 lat) wynosi obecnie 25%, przewyższając wcześniejsze wystrzały do 13% w 2001 i 10% w 2009 i 2011 r. W odróżnieniu od nich, obecna fala płynności zalała również realną gospodarkę: aż 25% dochodów gospodarstw domowych w USA pochodzi obecnie z „helicopter money” – transferów bezpośrednich z budżetu finansowanego obligacjami nabywanymi przez Fed. Powiększa to dochody rozporządzalne ludności, co zmniejsza presję deflacyjną wynikającą z wysokiego bezrobocia i wysokiego zadłużenia i rodzi ryzyko znacznego wzrostu cen dóbr i usług.

Podsumowanie

Kurs złota osiągnął już rekordowy poziom we wszystkich najważniejszych walutach poza dolarem amerykańskim - frankach szwajcarskich, euro, jenie, renminbi i funtach. W przypadku wyceny w dolarze do rekordu z września 2011 r. pozostaje ok. 6%. Zarówno obraz wynikający z analizy technicznej kursu złota, jak i czynniki fundamentalne, przemawiają za kontynuowaniem trendu wzrostowego ceny kruszcu. Szczególnie mocnym wsparciem trendu są utrzymujące się niskie realne stopy procentowe. Patrząc na historyczne zależności, to właśnie środowisko niskich realnych stóp procentowych najmocniej wspiera aprecjację złota.

Michał Słysz
Investors TFI

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Więcej