Rynek złota w 2020 r.

W minionym roku kurs złota przebił silny opór w okolicach 1350-1370 USD/oz (od którego wcześniej się już kilka razy odbijał), co zgodnie z naszymi oczekiwaniami przełożyło się na silny wzrost zainteresowania kruszcem ze strony inwestorów. Wynikająca z tego znacząca zwyżka ceny złota zaowocowała tym, że znalazła się ona w szerokim obszarze oporu wyznaczonym przez podwójny szczyt z 2011-2012r. W dłuższym terminie cena złota powinna zmierzać w kierunku oporu wyznaczonego przez podwójny szczyt z 2011-2012r, w szerokim obszarze 1700-1900USD/oz.


Czwarty kwartał 2019 stał pod znakiem korekty po mocnych wzrostach, które wcześniej wyniosły kurs złota powyżej kluczowych oporów w strefie 1360-1380 USD/oz. Mimo dużego zaangażowania kapitału spekulacyjnego po długiej stronie rynku, miała ona płaski przebieg i zatrzymała się na poziomie 1450USD/oz, czyli dużo powyżej wsparcia. Dowodzi to siły rynku wynikającej, jak można przypuszczać, z popytu ze strony długoterminowych graczy, którzy czekali na wyraźny sygnał techniczny potwierdzający odwrócenie trendu. Jak dotąd wysoki udział managed money w długich pozycjach netto na rynku COMEX miał głównie ten skutek, że zniechęcał kapitał czekający na możliwość kupna złota po atrakcyjnej cenie wizją, wydawałoby się, nieuchronnej silnej korekty. W międzyczasie złoto pokonywało kolejne przeszkody, a jedyna dłuższa korekta w ostatnim kwartale 2019 r. nie dostarczyła łatwego łupu łowcom cenowych okazji.

Patrząc z punktu widzenia analizy technicznej, mocne wzrosty z ostatnich kilkunastu miesięcy doprowadziły cenę złota w szeroki obszar oporu wyznaczony przez podwójny szczyt z 2011-2012 r. Sytuacja złota jest bardzo korzystna, co potwierdzają również wykresy w tygodniowych i dłuższych interwałach. W dłuższym terminie cena złota powinna zmierzać w kierunku oporu wyznaczonego przez podwójny szczyt z 2011-2012r, w szerokim obszarze 1700-1900USD/oz.

W ostatnim kwartale 2019 r. o około 20 punktów bazowych wzrosły oczekiwania inflacyjne w USA na następne 10 lat, podobnie jak rentowności 10-letnich obligacji. Alternatywny koszt kupna i trzymania złota nie zmienił się więc istotnie i wynosi ok 0,1% rocznie, co jest dla złota pozytywną przesłanką.

Niskie rynkowe stopy procentowe w połączeniu z wysokim zadłużeniem części państw strefy euro oraz USA (w tym ostatnim przypadku problem wysokiego zadłużenia dotyczy nie tylko sfery budżetowej, ale również prywatnej) powodują, że nawet niewielki nominalny wzrost kosztu pieniądza przekłada się na bardzo znaczący wzrost kosztów odsetkowych. Sytuacja najważniejszych gospodarek powoduje, że zachowanie realnych stóp procentowych powinno wspierać trend wzrostowy kursu złota.

Fundamentalnym wsparciem dla notowań złota może być zaawansowana faza cyklu koniunkturalnego, która docelowo może przełożyć się na obawy o koniunkturę na rynkach akcji i poszukiwanie bezpiecznych przystani.

Michał Słysz
Investors TFI

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Więcej