Rynki finansowe odsuwają w czasie podwyżki stóp procentowych w USA

W minionym tygodniu uwaga inwestorów nadal koncentrowała się wokół stanu gospodarki amerykańskiej w kontekście napływających danych makroekonomicznych mogących mieć wpływ na przyszłe decyzje Rezerwy Federalnej co do wysokości stóp procentowych. Kluczowe dane, w tym szczególnie sprzedaż detaliczna, nie napawały optymizmem, co obniżyło implikowane z kontraktów futures prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach FOMC.

Towarzyszyły temu także stosunkowo gołębie w tonie wypowiedzi przedstawicieli Fed. Oczekiwany moment pierwszej podwyżki przesunął się z końcem tygodnia na przełom marca i kwietnia przyszłego roku (jeszcze niedawno rynek dyskontował ponad 50-procentowe prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu br.). Szczególnie istotny dla rynków jest także rozpoczynający się sezon wyników za trzeci kwartał. Jak dotąd wyniki amerykańskich spółek okazują się nieznacznie lepsze od oczekiwań, niemniej jednak rosną obawy o trwałość tej tendencji. Ubiegły tydzień przyniósł m.in. silną przecenę akcji sieci handlowej Wal-Mart, które staniały o blisko 12% po obniżeniu prognoz zysków na najbliższe lata. Pomimo tego amerykański S&P500 zakończył tydzień 0,9% powyżej ubiegłotygodniowego zamknięcia, podczas gdy technologiczny NASDAQ był na 1,16-procentowym plusie.

Na nastroje rynkowe silnie oddziaływało także odbicie na rynku akcji w Chinach. Pozytywny sentyment miał swoje odzwierciedlenie w ponad 6,5-procentowym wzroście głównego indeksu giełdy w Szanghaju. Indeks Hang Seng zakończył natomiast tydzień 2,7% wyżej. Dane makro z ubiegłego tygodnia miały mieszany wydźwięk, uczestnicy rynku wskazywali jednak na pewne oznaki stabilizacji sytuacji. Opublikowane dane wskazują na silne wyhamowanie dynamiki importu i eksportu, potwierdzające obserwowane w ostatnim czasie spowolnienie drugiej największej gospodarki światowej, więcej optymizmu dostarczyła natomiast zmiana dynamiki agregatów pieniężnych wskazujących na wzrost popytu na kredyt.

Wspomniane poprawione momentum w Chinach w drugiej połowie tygodnia miało pozytywne przełożenie na odbicie indeksów w strefie euro z tygodniowych dołków odnotowanych w środę. Pozwoliło to odrobić straty z początku tygodnia, w rezultacie główne europejskie indeksy zakończyły tydzień na niemal niezmienionym poziomie (niemiecki DAX +0,08%, francuski CAC40 +0,03%, Euro STOXX 50 +0,45%). Na krajowym rynku minimalne plusy miały miejsce w przypadku małych i średnich spółek (mWIG40 i sWIG80 wzrosły o 0,05%), istotnie gorzej radziły sobie jednak największe spółki, WIG20 był niżej o 1%. W kontekście nadchodzących w przyszły weekend wyborów sentyment wobec największych spółek na rynku krajowym nadal może być poddany podwyższonej zmienności.

Odbicie w Chinach podciągnęło w górę indeks MSCI EM dedykowany rynkom wschodzącym, który odnotował wzrost o blisko 0,7%, nieznacznie powyżej indeksu dla rynków rozwiniętych (MSCI World +0,6%). Na pozostałych najważniejszych rynkach sentyment nie był już bowiem tak dobry, spadające w ubiegłym tygodniu ceny ropy nie sprzyjały giełdzie w Brazylii (Ibovespa -4,26%) czy rosji (dolarowy RTS -0,54%). Spadki obserwowano także w Turcji, indeks giełdy w Stambule XU100 obniżył się o 0,92%, towarzyszyło temu jednak umocnienie liry wobec najważniejszych walut w kontekście poprawy sentymentu politycznego przed nadchodzącymi wyborami oraz prawdopodobnym opóźnieniem podwyżek stóp procentowych w USA, co w istotnym stopniu zrekompensowało wspomniany  spadek.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji