Rynki pod presją oczekiwań co do dalszej polityki pieniężnej Fed

W minionym tygodniu obserwowano pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych związane m.in. ze wzrostem obaw uczestników rynku o szybsze niż oczekiwano rozpoczęcie przez Fed zaostrzania polityki fiskalnej. Obawy te wynikały przede wszystkim z opublikowanego przez oddział Fed z San Francisco raportu, w którym stwierdzono, że rynki finansowe oczekują bardziej akomodacyjnego dostosowywania polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych niż mogłoby to wynikać z prognoz gospodarczych Fed. Rynek pozostaje przy tym w stanie oczekiwania na środowe posiedzenie FOMC, które powinno określić perspektywę kształtowania polityki monetarnej w średnim okresie.

Sytuacji na światowych giełdach nie sprzyjały także słabsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej w Chinach, obawy związane z konfliktem rosyjsko-ukraińskim, jak również niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie. W rezultacie S&P obniżył się o 1,1% i zakończył tydzień poniżej ważnego poziomu 2000 pkt. W analogicznym okresie niemiecki DAX stracił 0,98%. Wzrost awersji do ryzyka miał swoje odzwierciedlenie w wyższym spadku zagregowanego indeksu dla rynków wschodzących MSCI EM (stracił on 3,22%), podczas gdy szeroki indeks globalny MSCI World Index był niżej o 1,21%. Silne spadki obserwowane były na giełdach w Turcji oraz Brazylii – turecki indeks XU100 spadł o 5,32% a brazylijski IBOVESPA o 6,19%.

Na rynku krajowym bardzo dobrze radziły sobie mniejsze spółki. Podczas gdy WIG20 w ślad za globalną tendencją stracił 1,73%, mWIG40 wzrósł o 0,7%, a sWIG80 o 1,64%.

Wspomniana niepewność związana z przyszłą polityką Fed przyniosła w minionym tygodniu odreagowanie po ostatnich wzrostach na rynku obligacji skarbowych. W rezultacie obserwowane były wzrosty rentowności obligacji skarbowych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak też na pozostałych rynkach bazowych i rynkach wschodzących. Rentowności 10-letnich papierów amerykańskich wzrosły przejściowo powyżej 2,60%, podczas gdy rentowność analogicznych papierów niemieckich ponownie przekroczyła 1,0% i wyniosła na koniec tygodnia 1,08%. Analogicznie w przypadku krajowych obligacji skarbowych, były one handlowane na koniec tygodnia powyżej historycznych szczytów osiągniętych na początku września oraz osiągnęły poziom 2,05% dla 2-letnich papierów oraz 3,08% dla 10-letniego benchmarku.

Bardziej jastrzębim oczekiwaniom co do polityki pieniężnej Fed towarzyszyło silne osłabienie złotego oraz pozostałych walut rynków wschodzących, jak również euro w stosunku do dolara, który umocnił się do poziomu najsilniejszego od lipca zeszłego roku.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji