Scenariusz bazowy dla obligacji skarbowych na II połowę 2013

Na początku maja rentowności wzdłuż całej krzywej odnotowały rekordowo niskie poziomy. Rentowności obligacji 10-letnich wyniosła 3.07% a 5-letnich benchmarków 2.63%.  W połowie maja nastąpiła gwałtowna korekta na rynkach obligacji na całym świecie, która była przede wszystkim wynikiem wypowiedzi ze strony przedstawicieli Fed, zwiększającej ryzyko redukcji programy skupu aktywów oraz ewentualne wcześniejsze wycofanie się z łagodzenia ilościowego już w tym roku.

Rynki uświadomiły sobie, że nieuchronnie zbliża się koniec polityki ultra niskich stóp procentowych, co będzie skutkować systematycznym wzrostem rentowności.  Przecenie na rynkach bazowych nie oparły się również polskie obligacje skarbowe, przede wszystkim na skutek odpływu kapitału z globalnych funduszy obligacyjnych rynków wschodzących, które zanotowały najwyższy odpływ od roku 2006 w wysokości 5.6 mld USD. Ministerstwo Finansów szacuje, że nierezydenci zredukowali swój portfel obligacji w czerwcu o około 2%. Krajowe czynniki, również nie wspierały notowań obligacji. Lipcowa decyzja o Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp o kolejne 25 pb do poziomu 2.5% była w pełni wyceniana przez rynek. Ponadto jasny komunikat ze strony Rady, o zakończeniu cyklu, nie będzie już wspierał dalszego wzrostu cen. Jednocześnie nie dostrzegamy w perspektywie średnioterminowej, zagrożenia wynikającego z podnoszenie stóp procentowych przez RPP, co powinno stabilizować notowania na krótkim końcu krzywej dochodowości.  

Po gwałtownej przecenie rozpoczętej w maju, koniec czerwca przyniósł odreagowanie. Rentowności 10-letnich papierów spadły o 60 pb. Główną przyczyną było zmniejszenie ryzyka szybszego odejścia od programu skupu aktywów. Jak widać rynki obligacji na całym świecie pozostają bardzo wyczulone na wypowiedzi członków FED-u dotyczących programu skupu aktywów i szczególną uwagę zwracają na dane z amerykańskiego rynku pracy, od których wielu członków FED-u uzależnia moment rozpoczęcia wygaszania programu. Z kolei Europejski Bank Centralny potwierdził, że widzi potrzebę prowadzenia łagodnej polityki przez dłuższy czas.

Z lokalnych czynników proponowane przez rząd zmiany w systemie emerytalnym będą miały negatywny wpływ na rynek polskich obligacji. Po pierwsze skokowy wzrost udziału kapitału zagranicznego jeszcze bardziej uzależni nasz rynek od globalnych nastrojów. OFE do tej pory zawsze stabilizowały sytuację w okresach wzrostu rentowności oraz poprawiały płynność na rynku wtórnym. Oczywiście obniży się relacja długu do PKB oraz zmniejszy w średnim terminie podaż na rynku pierwotnym, co jednak naszym zdaniem nie zniweluje negatywnych skutków ewentualnych zmian w systemie emerytalnym na rynek obligacji. 

Zarówno z uwagi na globalne trendy jak i czynniki lokalne wzrost rentowności na długim końcu oraz stabilizacja notowań papierów o krótszym terminie zapadalności pozostaje naszym bazowym scenariuszem na drugą połowę roku. 

Marzena Górska,
Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji