Sektor polskich małych i średnich spółek, czerwiec 2013

Pierwsze półrocze 2013 r. na warszawskiej giełdzie potwierdziło nasze prognozy ze stycznia tego roku, w których wskazywaliśmy akcje (w szczególności małych i średnich firm), jako aktywa dające zdecydowanie większą szansę na zyski niż inne lokaty, zwłaszcza papiery dłużne. Sprawdza się jednocześnie nasz scenariusz dotyczący siły relatywnej mniejszych spółek wobec WIG20. Łukasz HejakZarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o perspektywach małych i średnich spółkek?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji małych i średnich spółek.

Komentarze rynku małych i średnich spółek