Sektor polskich małych i średnich spółek, marzec 2014

Zgodnie z przedstawioną na początku roku prognozą stóp zwrotu dla poszczególnych klas funduszy uważamy, że w 2014 r. fundusze akcji małych i średnich spółek wypracują największy zysk dla inwestorów. Przewaga nad pozostałymi kategoriami nie będzie już jednak tak duża, jak rok temu. Oczekujemy, że w 2014 r. fundusze małych spółek zarobią 18%, przy wzroście największych spółek o 11%. Łukasz HejakZarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o perspektywach małych i średnich spółkek?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji małych i średnich spółek.

Komentarze rynku małych i średnich spółek