Sektor polskich małych i średnich spółek, marzec 2015

We wrześniu ubiegłego roku oraz w naszych prognozach dla rynku akcji z grudnia 2014 roku przedstawiliśmy tezę mówiącą, że w tym roku akcje małych i średnich spółek będą zachowywać się zdecydowanie lepiej niż papiery krajowych blue chipów. Wiele wskazuje na to, że nasz scenariusz ma dużą szansę na realizację i giełdowe „misie” faktycznie obudzą się ze snu. Łukasz HejakZarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o perspektywach małych i średnich spółkek?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji małych i średnich spółek.

Komentarze rynku małych i średnich spółek