Sektor polskich małych i średnich spółek, styczeń 2012

Pomimo tego, że nie jesteśmy optymistami co do szybkiego rozwiązania problemów nazbyt zadłużonych europejskich gospodarek, spodziewamy się spowolnienia gospodarczego na świecie w 2012 roku (a w UE recesji w pierwszej połowie roku) i zakładamy dużą zmienność rynku w pierwszej połowie roku (mogącą obniżyć wyceny o 15-20%), to uważamy, że już teraz jest dobry czas na stopniowe budowanie portfela akcji, w szczególności spółek o średniej i małej kapitalizacji. Łukasz HejakZarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o perspektywach małych i średnich spółkek?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji małych i średnich spółek.

Komentarze rynku małych i średnich spółek