Sektor polskich małych i średnich spółek, wrzesień 2014

Na początku tego roku przedstawiliśmy prognozę, zgodnie z którą akcje małych i średnich firm powinny w tym roku przynieść wyższe zyski niż papiery blue chipów. Wszystko wskazuje na to, że ma ona nikłe szanse na sprawdzenie się. W trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. indeks spółek o niższej kapitalizacji straciły około 10%, podczas gdy wskaźnik dużych spółek zyskał 3,5% (WIG30 uwzględniający dywidendy). Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w czynnikach stricte rynkowych, a nie fundamentalnych. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy oraz o jego perspektywy, to nie widzimy zagrożeń dla wyznaczonego przez nas na początku roku scenariusza bazowego. Wydaje się, że polska gospodarka zakończy 2014 r. rosnąc o ponad 3%. Już teraz przekłada się to na sytuację spółek – ich wyniki finansowe są coraz lepsze i powinny rosnąć także w kolejnych kwartałach. Łukasz HejakZarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o perspektywach małych i średnich spółkek?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji małych i średnich spółek.

Komentarze rynku małych i średnich spółek