Solidna poprawa na amerykańskim rynku pracy, Grecja ponownie psuje nastroje

W ubiegłym tygodniu rynki finansowe koncentrowały się na oczekiwaniach co do piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy oraz sytuacji politycznej i gospodarczej w Grecji po ostatnich wyborach parlamentarnych. Wspomniane dane ze Stanów Zjednoczonych okazały się istotnie lepsze niż oczekiwania rynkowe. W styczniu liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła o 257 tys. (o blisko 20 tys. więcej niż oczekiwano) przy jednocześnie bardzo solidnej korekcie danych z grudnia (zmiana z 252 do 329 tys.). Solidne dane dotyczyły także dynamiki funduszu płac, którego obecny wzrost jest już zgodny z okresami ożywienia na rynku pracy. Przełożyło się to łącznie na silny wzrost oczekiwań na podwyżki stóp procentowych przez Fed. Sprzyjało temu także silne odbicie cen surowców, w tym ropy naftowej, której cena wróciła ponad 50 dolarów za baryłę.

Potwierdzenie dobrej koniunktury za Oceanem sprzyjało rynkom akcji, indeks S&P500 zakończył tydzień 3,1-procentowym plusem. W tym samym czasie niemiecki DAX wzrósł o 1,4%, podobnie jak EURO STOXX 50. Na tym tle słabiej prezentowały się krajowe indeksy. WIG20 zyskał 0,58%, podobnie szeroki indeks WIG był na 0,6-procentowym plusie. Dobre dane makro nie sprzyjały natomiast sytuacji na rynku obligacji. W rezultacie rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji ponownie zbliżyła się do 2%, podczas gdy rentowność krajowych 10-latek wzrosła o blisko 20 pkt od historycznych minimów kończąc tydzień na poziomie 2,2%.

Wzrosty cen ropy naftowej oraz większe prawdopodobieństwa wcześniejszych podwyżek stóp przez Fed niekorzystnie oddziaływały na turecką walutę oraz giełdę. Ceny akcji na giełdzie w Stambule spadły w rezultacie o 5,2%. Ceny surowców miały natomiast pozytywne przełożenie na rynek brazylijski oraz rosyjski. Indeks giełdy w Sao Paulo zwyżkował o 2,4%, podczas gdy rosyjski dolarowy rynek RTS wspierany dodatkowo oczekiwaniami na brak dalszych sankcji ze strony UE, oraz obniżki stóp procentowych przez Bank Rosji, był na blisko 10-procentowym plusie. W całym ubiegłym tygodniu rynki wschodzące osiągnęły podobną stopę zwrotu jak rynki rozwinięte (indeks MSCI EM dedykowany rynkom wschodzącym odnotował wzrost o 1,5%, podczas gdy globalny indeks cen akcji MSCI – 1,6%).

Istotnym wydarzeniem dla krajowego rynku było także posiedzenie RPP. Zgodnie z oczekiwaniami NBP pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Komunikat po posiedzeniu był jednak utrzymany w dużo łagodniejszym niż dotychczas tonie dzięki czemu wzrosło prawdopodobieństwo obniżki stóp na marcowym posiedzeniu. Silniejsze podkreślenie uwzględnienia danych o inflacji względem aktywności gospodarczej sugeruje, że Rada chciała wyeliminować przeszkody, które nie pozwalałyby na rozluźnienie polityki pieniężnej. Obecnie rynek oczekuje obniżki stóp procentowych o 50 pkt bazowych.

Negatywnie na nastroje uczestników rynku wpływała niestabilna sytuacja w Grecji. Prawdopodobieństwo osiągnięcia kompromisowego rozwiązania między nowym rządem Grecji a wierzycielami dotyczącym potencjalnej restrukturyzacji zadłużenia oraz zmiany polityki fiskalnej oddala się. W między czasie EBC przestał akceptować greckie obligacje jako zabezpieczenie w transakcjach z bankami, co istotnie podnosi koszt finansowania ich działalności. Czynnikiem wpływającym na wzrost awersji do ryzyka było także zaostrzenie konfliktu na Ukrainie oraz brak efektów negocjacji pokojowych.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji