Spadek awersji do ryzyka, aktywa EM w cenie

W minionym tygodniu kontynuowane były wzrosty na światowych rynkach akcji. Pozytywny sentyment był wspierany m.in. dalszym odbiciem cen surowców.

Wzrost cen ropy o blisko 9,6% przełożył się na dynamiczne wzrosty notowań spółek wydobywczych w USA (S&P500 Oil&Gas Exploration and Production Sub Industry Index +14%). Amerykański szeroki indeks S&P500 zakończył natomiast tydzień 2,7-procentowym wzrostem, na podobnym plusie był technologiczny NASDAQ. Nieco większe wzrosty odnotowano w Europie, niemiecki DAX zyskał 3,3%, Europe STOXX 600 był wyżej o 3,2%, podczas gdy francuski CAC40 wzrósł o 3,3%. Wsparciem dla akcji były także oczekiwania na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przez EBC (którego negatywny wpływ na rentowność sektora bankowego w strefie euro mógłby zostać częściowo zneutralizowany innymi środkami EBC). W konsekwencji silne wzrosty odnotowały notowania europejskich banków (Euro STOXX Banks +6,2%).

Pozytywnie na sentyment wpłynęła także przewaga lepszych od oczekiwań danych makro z największej światowej gospodarki. Koniunktura w sektorze usług, mierzona wskaźnikiem ISM, uplasowała się w lutym na poziomie 53,4 pkt., a więc nieznacznie powyżej konsensusu rynkowego i marginalnie poniżej poprzedniego odczytu, mocniejszy od oczekiwań był także odczyt ADP dotyczący rynku pracy. Najważniejszymi danymi opublikowanymi w minionym tygodniu były bez wątpienia dane z amerykańskiego rynku pracy (non-farm payrolls). W lutym w USA poza rolnictwem stworzono 230 tys. nowych miejsc pracy (o 40 tys. więcej niż zakładał konsensus prognoz), podczas gdy miesiąc wcześniej powstało 182 tys. nowych etatów (dane zrewidowano w górę o 24 tys.). Towarzyszył temu także powrót dotychczas niepracujących Amerykanów na rynek pracy (participation rate wyżej z 62,8% do 62,9%). Ten mocny odczyt został jednak nieco przysłonięty przez spadek dynamiki wynagrodzeń (do 2,2%r/r z 2,5%r/r w styczniu), co przekłada się na utrzymanie bardzo ograniczonej presji inflacyjnej oraz wskazuje, że jakość nowych etatów może nie należeć do najlepszych (spadek zatrudnionych w stosunkowo dobrze opłacanym sektorze wydobywczym vs słabiej opłacane alternatywne nowe miejsca pracy). W konsekwencji dane przedstawiają niejednoznaczny obraz rynku pracy w USA z punktu widzenia Fed, którego członkowie przykładają dużą wagę do wzrostu dynamiki płac.

Na spadek awersji do ryzyka wpływały także doniesienia z Chin, umocnienie CNY wobec USD (szczególnie w kontekście dalszej obniżki stopy rezerwy obowiązkowej przez Ludowy Bank Chin), zapewnienia władz dotyczących działań zmierzających do utrzymania tempa wzrostu gospodarczego oraz stabilizacja na giełdzie w Szanghaju (+3,86%).

Szybujące w górę ceny ropy, jak również innych surowców: miedź (+7,04%), rudy żelaza (+7,07%) -(Bloomberg Commodity Index zakończył tydzień 3,21% wyżej) sprzyjały notowaniom aktywów na rynkach wschodzących, które były jednym z największych przebojów minionego tygodnia. Indeks MSCI EM dedykowany akcjom notowanym na rynkach wschodzących wzrósł o 6,9%. Szczególnie pozytywnie wyróżniała się Brazylia, gdzie oprócz wyższych cen ropy rynek bardzo entuzjastycznie przyjął rozpoczęcie dochodzenia korupcyjnego związanego z największą brazylijską spółka Petrobras wobec byłej prezydent kraju. W konsekwencji indeks Ibovespa zyskał w minionym tygodniu blisko 18%, czemu dodatkowo towarzyszyło silne umocnienie lokalnej waluty. Wzrosty odnotowano w Rosji (dolarowy RTS +8,03%) oraz Turcji (XU100 +3,02%). Stopy zwrotu na rynkach EM były wspierane dodatkowo osłabieniem się dolara do większości walut państw rozwijających się.

W Polsce największe wzrosty odnotował segment największych spółek: indeks WIG20 wzrósł o 2,7%, podczas gdy indeksy mniejszych i średnich spółek zyskały 0,75% i 1,01%, odpowiednio dla sWIG80 oraz mWIG40, przez co w konsekwencji szeroki WIG kończył tydzień wyżej o 2,14%. Liderem wzrostów spośród największych spółek był KGHM (+11,7%) wspierany wspomnianą zwyżką na rynku surowców.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji