Sporo zmienności przed Świętami

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

W ostatnich dwóch tygodniach nastroje na rynku akcji były stosunkowo dobre, gorszy sentyment obserwujemy na rynku obligacji. Do najważniejszych wydarzeń bez wątpienia należały ostatnie posiedzenia Fed, EBC oraz kompromis w sprawie ustawy podatkowej w USA.

Zgodnie z oczekiwaniami Fed zdecydował się podwyższyć stopy procentowe w grudniu o 25 pb do 1,25-1,50%. Komunikat Fed był nieco bardziej gołębi od oczekiwań, pomimo podwyższenia prognoz wzrostu PKB komitet FOMC nie zdecydował się na istotną zmianę projekcji stóp procentowych. FOMC wciąż oczekuje trzech podwyżek stóp w 2018 r. i dwóch w 2019 r.

EBC nie zmienił parametrów polityki pieniężnej, ale podobnie jak Fed zrewidował w górę prognozy wzrostu, przy niewielkich rewizjach inflacji. Brak istotnych zmian w komunikacji wpłynął na stosunkowo łagodny odbiór przekazu wspierając przejściowo obligacje i osłabiając euro.

Finalna wersja reformy podatkowej w USA przeszła przez obie izby Kongresu. Obecnie czeka tylko na podpis prezydenta, którego należy się spodziewać w styczniu. Reforma podatkowa może podnieść PKB w 2018 roku o około 0,5-1 pkt. proc: efekt wyższych wydatków gospodarstw domowych oraz wyższych nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Jednocześnie reforma znacząco zwiększa deficyt oraz dług publiczny. Zwiększa to ryzyko większej skali podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz przyczyniło się do przeceny obligacji na globalnych rynkach w bieżącym tygodniu. Jednocześnie pozytywnie oddziaływało to na rynki akcji, amerykański S&P500 zyskał od ubiegłego tygodnia do wczoraj włącznie 1,1%, trochę lepiej radził sobie sektor technologiczny (NASDAQ +1,8%) i przemysłowy (Dow Jones +1,65%).

W gorszych nastrojach byli z kolei inwestorzy w strefie euro, STOXX Europe 600 spadł o 0,18%, niemiecki DAX był niżej o 0,64%, a francuski CAC40 o 0,73%. Solidne wzrosty obserwowano na rynkach wschodzących, indeks MSCI EM wzrósł o 2,02%, podczas gdy rynki rozwinięte w indeksie MSCI World były wyżej o 1,1%. Pozytywnie wyróżniała się Turcja (XU100 +2,57%) i Chiny (Hang Seng z Hong Kongu +2,07%), na plusie był również rosyjski RTS (+0,91%) i brazylijska Ibovespa (+0,87%).

W analogicznym okresie dobrze radziły sobie też krajowe największe spółki, indeks WIG20 zyskał 2,1%. Na plusie, choć istotnie niższym, były mniejsze i średnie spółki, sWIG80 wzrósł o 0,58%, a mWIG40 o 0,41%.

Wczoraj Komisja Europejska, zgodnie z zapowiedzią, uruchomiła Artykuł 7.1 Traktatu o Unii Europejskiej przeciwko Polsce, argumentując to naruszeniem zasad praworządności. Sprzeciw Komisji budzą konkretnie cztery zmiany w polskim systemie sądowniczym: wybór członków Trybunału Konstytucyjnego na już zajęte miejsca, podporządkowanie Ministrowi Sprawiedliwości prokuratury oraz prezesów sądów powszechnych, odwołanie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i zwiększenie roli parlamentu w wyborze jej nowych członków, zmniejszenie niezależności Sądu Najwyższego.  Polskie władze otrzymały 3 miesiące na dostosowanie się do rekomendacji KE. Jeśli tego nie zrobią, to kolejny etap procedury może wszcząć Rada UE (ministrowie państw członkowskich) większością 4/5 głosów oraz Parlament Europejski większością 2/3 głosów. Polska otrzyma wtedy nowe rekomendacje i co najmniej 3 miesiące na zastosowanie się do nich. Jeśli tego nie zrobi to Rada UE w kolejnym głosowaniu większością 4/5 głosów może zarekomendować nałożenie na Polskę sankcji politycznych i ekonomicznych. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Europejska (złożona z głów państw członkowskich UE) w drodze jednomyślności (wyłączając głos Polski). Wczorajsza decyzja KE w krótkim okresie może przełożyć się na pogorszenie sentymentu inwestorów względem Polski, jednak prawdopodobieństwo nałożenia na Polskę sankcji przez Radę Europejską nie zwiększyło się i wciąż pozostaje minimalne w związku ze sprzeciwem Węgier wobec takiego rozwiązania. Ewentualne pogorszenie sentymentu powinno mieć w konsekwencji jedynie przejściowy charakter.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji