Stabilizacja cen obligacji skarbowych

W minionym tygodniu nastroje na rynkach finansowych kształtowały się pod wpływem publikacji danych makroekonomicznych. W oczekiwaniu na piątkowe dane o inflacji, początek tygodnia na rynku polskich papierów skarbowych charakteryzował się relatywnie niską zmiennością. 

Na aukcji Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje w kwocie 4.6 mld PLN, zabezpieczając już około 50% potrzeb pożyczkowych. Wyniki aukcji wpłynęły na stabilizację cen papierów. Podczas piątkowej sesji zostały opublikowane dane o inflacji CPI, która spadła w styczniu do 1.7% r/r z 2.4% r/r. Jest to najniższy poziom o sierpnia 2007 roku.

Z opublikowanych danych widać, że presja inflacyjna utrzymuje się na niskim poziomie, zarówno za sprawą niskiego wzrostu gospodarczego jak również korzystnej bazy. W kolejnych miesiącach można się spodziewać dalszego obniżenia dynamiki cen konsumenckich z uwagi na słabość popytu konsumpcyjnego oraz braku presji płacowej. Dane te wspierają oczekiwania na kolejną obniżkę stóp procentowych na marcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Dane o inflacji wywołały silny ruch na polskich obligacjach. Rentowności 10 letnich papierów spadły znów poniżej kluczowego poziomu 4%. Opublikowane wstępne dane o deficycie budżetu państwa nie wywołały dużej reakcji na rynku, jednakże wskazują one na możliwe problemy z realizacją tegorocznego budżetu. Deficyt wyniósł 23.7% deficytu planowanego na cały rok, w ubiegłym roku było to 15.1%. Warto zwrócić uwagę na znacznie niższe dochody podatkowe, wpływy z podatku VAT obniżyły się na przykład o 22.3%.

Na rynku walutowym obserwowaliśmy stopniowe osłabienie złotego w stosunku do Euro. Wpływ na polską walutę miały zarówno czynniki krajowe jak i sentyment na rynkach międzynarodowych. W pierwszej połowie tygodnia słabsze dane o PKB strefy Euro spowodowały wzrost awersji do ryzyka i osłabienie złotego. W drugiej części tygodnia dane o inflacji CPI oraz gołębie wypowiedzi członków RPP pogłębiły osłabienie naszej waluty. 

Marzena Górska

Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji